Cystore

Hosted VMware Portal

Via Cygates Hosted VMware Portal håller du koll på resursåtgång och utgifter. Du kan när som helst se den faktiska resursåtgången för hela organisationen, ert valda systems omfång och den löpande debiteringen (Pay As You Go) för dagen. Ni kan även se totalkostnaden och resursförbrukningen för hela månaden samt få en överblick av vilka applikationer och/eller virtuella maskiner som förbrukar mest av resurser och ekonomi.

Vad gäller kostnaderna kan man se innevarande månads förbrukning men även titta på tidigare perioder. Fördelningen av resursnyttjandet till vAppen och VM:en ger en klar och tydlig bild av era totalkostnader på respektive resursnivå. Som kund får du det enklare att kontrollera kostnaderna och resursanvändandet, vilket i sin tur medger en smidig resurs- och kostnadsplanering.

Efter sedvanlig godkänd kreditprövning skapas er del i Cygates vCloud helt automatiskt. Ni får då en uppsättning administrativa nycklar som möjliggör inloggning till er organisations vCloud Director (administrationsgränsnittet). Det finns tydliga manualer på support.ipeer.se som hjälper att göra inlärningstiden så kort som möjlig när det gäller hanteringen av tjänsten. Här följer några exempel på vCloud Directors administrationsmöjligheter:

Organisationens användare

 • Addera användare
 • Radera användare
 • Gruppadministratione av användare
 • Rättighetshantering på vApps och VMs
 • Organisationens lösenordshantering
 • Kopplingar mot externt Active Directory
 • Addera SAML Identity Provider
 • Administration av kataloger för lagring av vApp Templates och ISO-filer
 • Exportera/ importera/radera vApp Templates
 • Exportera/ importera/radera OVF Templates
 • Ändra vApp-egenskaper

Administration av vApp, VM och resurser

 • Addera nya/stoppa/radera vApp
 • Lösenordshantering
 • Lägga till/radera diskyta
 • Lägga till/radera RAM-minne
 • Lägga till/radera CPU
 • Skapa snapshots för VM och/eller vApp för att möjliggöra återgång till tidigare kopia
 • Lägga till/radera nätverk
 • Lägga till/radera IPSEC-tunnlar
 • Administrera organisationens Brandväggar
 • Administrera organisationens Edge Gateway