Hosted VMware hybrid - Cygate
Cystore

Hosted VMware Hybrid

Utöka organisationens molnmiljö flexibelt utan avkall på säkerhet och skalbarhet.

Cygate erbjuder företag och organisationer med egna installationer tjänsten Hosted VMware hybridmoln. Genom att sammanlänka den lokala vSphere-infrastrukturen med Cygates molntjänst så får du möjlighet att utöka serverresurser och lagringsmängd utan att själv behöva köpa mer hårdvara. IT-avdelningens ledtider krymper därmed kraftigt avseende beslutsprocesser, leveranstider, ESXi-installationer etc.

Önskar du senare lämna molnet till förmån för organisationens lokala datacenter så är det mycket enkelt. Det finns möjlighet att placera brandväggar där ni själva väljer för att separera in-house-miljön från molnet utan att tumma på säkerheten. Med denna lösning får ni en skalbar extern komponent som styrs av era säkerhetskrav och samtidigt är lättadministrerad.

Viktiga fördelar

 • Styr viktiga applikationer till molnet där de kan växa efter behov.
 • Du får Multisite-redundans för organisationens samtliga kritiska funktioner utan stora investeringar. En kopia av er IT-miljö säkerställer full funktionalitet av ert lokala datacenter i vår datahall om olyckan skulle vara framme lokalt. Vi kallar det Disaster Recovery, eller kort; DRaaS.
 • Tidsbegränsade projekt, kampanjer etc. kan med fördel lösas via tillfälliga utvecklingsservrar både snabbt och enkelt.
 • Du bestämmer själv hur länge du vill utnyttja Cygates moln. Resureser kan läggas upp dagsvis om så önskas och helt utan tidsbegränsning. Era behov styr användandet.
 • Utnyttja era servrar i Cygates moln endast när ni behöver dem och betala enbart för lagringsutrymmet. Ni kan alltså ha servrarna vilande och starta dem när behov uppstår.
 • Med Cygates VMware-plattform får ni full flexibiltet. Flytta molnservrar till ert lokala datacenter om er infrastrukturstrategi förändras. På så sätt undviker ni inlåsning.
 • Om ni lider av växtvärk så kan ni flexibelt växa i molnmiljön för att sedan i lugn och ro överföra servrar etc. till det lokala centret när utbyggnaden är klar. Resursbrister tillhör gårdagen med Cygates lösningar.
 • Cygates moderna molntjänst innebär att ni fullt ut styr över er del av molnet och hur ni använder tillgängliga resurser (till exempel minskning eller ökning internminne, CPU, lagringsmängd etc.). Det flexibla administrationsgränssnittet möjliggör också att ni vid behov kan skapa nya servrar utan dröjsmål.
 • Cygate erbjuder dig plats i svenska datorhallar med vår vCloudlösning. Det innebär att vi agerar utifrån svenska kvalitetskrav och regelverk, vilket ger dig och dina data maximal trygghet och säkerhet. Du slipper beakta utländska lagar och förordningar.

Fler fördelar

Varje kund som utnyttjar vår molntjänst har omedelbart tillgång till de fördelar en modern IaaS-tjänst innebär. Ni kan omedelbart och utan fördröjningar

 • Utöka eller minska på era serverresurser
 • Styra över operativsystem och applikationer
 • Lägga till nya eller radera befintliga servrar
 • Replikera lokala servrar till molnet.
 • Replikera servrar från molnet till befintlig vSphere-infrastruktur.
 • Cygate sköter all resursallokering.
 • Ni betalar för det ni använder och utnyttjar istället för att investera i egen hård- och mjukvara som ska underhållas under hela dess livslängd på cirka 3–5 år.

Tekniska förutsättningar för att nyttja vCloud som hybridlösning

 • Aktiv nätverkskommunikation mellan kundens och Cygates moln, vilket medför viss brandväggskonfiguration.
 • För flytt av servrar krävs en lokal vSphere-miljö och en vCenter-server som tillåter replikering till Cygates vCloud. Det går INTE att flytta direkt från en fristående ESXi-host.
 • För hanteringen av kopplingar och resursallokeringar till och från Cygates molntjänst krävs det en vCloud Connector-server och en dito Node (”Virtual Appliance”) i er lokala vSphere-miljö.
 • Organisationens specifika befintliga miljö avgör vilken infrastruktur som krävs i Cygates moln (till exempel en domänkontrollant).
 • För applikationsförlängning behövs stöd för detta i själva applikationen.
 • Resursöverföring till Cygates molntjänst görs i offline-läge. Befintliga servrar kan inte vara igång under flyttprocessen. För att minimera nedtiden använder vi Disaster Recovery-funktionaliteten när ett system stängs av och ett nytt startas.

Information och paketpriser hittar ni här: VMware priser.

Vill ni diskutera med oss om våra tjänster, ring oss gärna på telefon 0752 – 400 800.