Cystore

Fördelar med Hosted VMware

Skapa, utöka och använd ert företagsmoln precis som ni önskar

Med Cygates Hosted VMware kan er organisation växa med skalbar hård- och mjukvara (Infrastructure as a Service, IaaS) där dagsbehoven styr utformningen och användandet av tjänsten. Servrarna i vår molntjänst för organisationer är fullt anpassningsbara och ni utnyttjar enbart de tjänster ni behöver utan dyra investeringar i egen maskinpark.

Ring oss på 010-87 88 800 så berättar vi mer om Hosted VMware och vilken nytta din organisation kan ha av våra tjänster. Ytterligare information hittar du på sidan VMware priser.

Användningsområden

 • Placera alla viktiga applikationer i ett moln och låt de expandera vid behov och helt utan dröjsmål.
 • Med Cygates molntjänst undviker ni kostnader för egen datainfrastruktur.
 • Snabbt uppkommande behov för till exempel tidsbegränsade projekt löses enkelt med Cygates utvecklingsservrar.
 • Vid tillfällig behovsökning kan ni utnyttja Cygates molntjänst genom att utnyttja just den tjänst ni behöver för dagen (helt utan tidsbegränsning).
 • Utnyttja era servrar i Cygates moln endast när ni behöver dem och betala enbart för lagringsutrymmet. Ni kan alltså ha servrarna vilande och starta dem när behov uppstår.
 • Cygates molntjänst erbjuder er servrar som ligger på en modern, stabil och helt skalbar plattform
 • Cygates molntjänst innebär att ni fullt ut styr över er del av molnet och hur ni använder tillgängliga resurser (till exempel minskning eller ökning av internminne, CPU, lagringsmängd etc.). Det flexibla administrationsgränssnittet möjliggör också att ni vid behov kan skapa nya servrar direkt.
 • Via fjärrstyrning har ni full kontroll på operativsystemet och samtliga applikationer och resurser som används i molnet.
 • Cygate erbjuder dig modern teknik i svenska datorhallar med vår vCloudlösning. Det innebär att vi agerar utifrån svenska kvalitetskrav och regelverk, vilket ger dig och dina data maximal trygghet och säkerhet.

Cygate vCloud möjligheter

Varje kund som utnyttjar Cygates vCloud-molntjänst har omedelbart tillgång till de fördelar en modern IaaS-tjänst innebär. Ni kan omedelbart och utan fördröjningar

 • Utöka eller minska på era serverresurser
 • Styra över operativsystem och applikationer
 • Lägga till nya eller radera befintliga servrar

All resurshantering som en egen datahantering in-house medför bortfaller när ni väljer att använda er av Cygates molntjänst. Vi sköter om infrastrukturen helt obemärkligt för kunden.

Ni betalar för det ni använder och utnyttjar istället för att investera i egen hård- och mjukvara som ska underhållas under hela dess livslängd på cirka 3–5 år.