Cystore

KRAFTEN I AZURE - TRYGGT, LOKALT OCH NÄRA

Med Cygate Azure Stack Hub kan ni få en riktig molnplattform producerad i lokala datacenter i Sverige. Azure Stack Hub ger dig tillgång till Microsoft Azures IaaS- och PaaS-tjänster samtidigt som du får tryggheten av Telias corenät.

FÖR DIG SOM INTE VILL ANVÄNDA GLOBALA DATACENTER

Cygates Azure Stack Hub är skapad för dig som vill använda Microsoft Azure tjänster, men av olika anledningar inte kan eller vill använda dem i Microsofts globala datacenter runt om i världen. Vår Azure Stack Hub produceras i Cygates datacenter lokalt placerade i Sverige.

TRYGGHET BÅDE FÖR DIG OCH DIN DATA

Cygates Azure Stack Hub är direkt ansluten till Telias corenät, vilket gör att vi tillgängliggör de nättjänster och funktioner som finns i Telias nät, som tillexempel brandväggar och DDoS-skydd, global räckvidd via Telia Carrier samt direktkoppling till de stora molnen. Dessutom kan vi med Telia DataNet erbjuda er mycket snabb uppkoppling (låg latency) till era befintliga miljöer.

SKALA OCH BYGG HELT UTAN INVESTERING ELLER BINDNINGSTID

Med Cygate Azure Stack Hub får du en skalbar och flexibel IaaS och PaaS-molntjänst på redundant hårdvara med failover i svenska datacenter. Här kan ni bygga, anpassa och administrera alla virtuella maskiner helt utan stora investeringar eller bindningskrav. Dessutom kan Azure Stack Hub slås ihop med er befintliga Azure-miljö eller vara helt frikopplad.

FÅ FULL KOLL PÅ ER RESURSFÖRBRUKNING

Med Cygates Azure Stack Hub får ni tydlig bild över er faktiska resursförbrukning, vad som ingår i ert paket och även vilka virtuella maskiner (VMs) eller PaaS-applikationer som använder mest resurser. Detta ger er möjlighet att ha resurs- och kostnadskontroll samt planera framtida utgifter och behov.

SUPPORT ÅRET RUNT

Du får support och hjälp med att hantera alla frågor med Cygate Servicedesk. Och med tillägg av Tjänstemodell och SLA ingår dessutom drift och support skräddarsytt efter era behov upp till 24 timmar om dygnet året runt!

DET HÄR FÅR DU 

VIRTUALISERING

I er isolerade virtuella Azure Stack tenant(resursgrupp) tillhandahålls kapacitet från bakomliggande infrastruktur och därmed möjligheten att installera virtuella servrar efter behov. Detta sätts upp i Cygates kunddelade datacenter-infrastruktur och separeras logiskt med virtuella routrar/brandväggar, med möjlighet att använda deras egna IP-range/subnät. Möjlighet till ett externt managerbart gränssnitt (ASP) finns att tillgå där de virtuella servrarna kan hanteras för resurstilldelning och åtkomst via API/konsol(motsvarande Azure API ARM).

AZURE HUB PORTAL

Med Azure Hub Portal får du en tydlig Dashboard där ni kan administrera servrar och få full översikt över nyttjande av resurser och prestanda. Anpassa enkelt utseende och funktioner själv och lägg till de genvägar som passar er bäst.

Funktioner som ingår är:

 • Marketplace
 • Get a subscription
 • All Services
 • All resources
 • Rescent
 • Feedback
 • Quickstart tutorials

AZURE HUB PORTAL MARKETPLACE

Få tillgång till validerade tredjeparttjänster och applikationer i er Azure-miljö. Skala upp eller ner efter behov, produktsätt och managera enkelt utan stora CAPEX investeringar.

I Azure Stack Marketplace finns funktioner för:

 • Tillägg för virtuella datorer
 • Mallar för Microsoft VM-avbildningar och-lösningar
 • Linux-distributioner
 • BYOL, kostnadsfria, utvärderings avbildningar och Solution-mallar från tredje part

Se de senaste funktionerna på Micosoft Azure Stack Marketplace

OS-LISENSER

För att ge dig så många möjligheter som möjligt finns det två sätt licensiera Windows Server på i Azure Stack Hub. Antingen tillhandahålls operativsystemet på de virtuella servrarna av Microsoft via Pay-as-you-Go eller via befintligt licensavtal med Microsoft.

Det finns två sätt att licensiera Windows Server på i Cygate Azure Stack.

 • Pay-as-you-Go (PAYG)
 • Ta med din egen licens (BYOL)

Med Pay-as-you-GO faktureras ni per Windows Server vCPU som er VM / virtuella datorn konsumerar. Kostnaden är den samma oavsett om du provisionerat servern med Windows Datacenter eller Standard licens.

DET VIKTIGASTE – SÄKERHETEN

För att hålla en hög säkerhetsnivå uppdateras regelbundet all bakomliggande infrastruktur och datacenterprodukter som ingår i tjänsten med jämna mellanrum. Så att du kan känna dig säker.

AZURE STACK EDGE GATEWAY

Azure Stack tillhandahåller skalskydd genom Network Security Group. Inkluderat i tjänsten är även motsvarande brandväggsregler in/ut, NAT.

Azure Stack tillhandhåller endast Routebaset VPN genom VPN Gateways i Azure Stack som PaaS-tjänst. Om ni önskar VPN-funktionalitet som är Policy-baserad så finns detta som separat tjänst utanför vår Azure Stack-plattform.

Lastbalansering tillhandahålls genom Nätverks-pooler i Azure Stack som PaaS-tjänst. Att konfigurera en lastbalanserare i Azure Stack är lika enkelt som i Azure. De kan vara Internet-frontade via publik-IP-adress eller intern via ett intern-IP-adress mot en specifik arbetslast. Man kan sätta upp flera lastbalanserare för högtillgänglighet, Availability set.

TILLVAL SOM GÖR AZURE STACK LITE BÄTTRE

 

POLICY-BASERAD VPN Policy-baserad VPN-tjänst när inte rollbaserad VPN-tjänst stöds av externpart.
DISTRIBUERAD BRANDVÄGG

 

Dedikerad brandvägg i hypervisor som ger visibilitet och kontroll för virtualiserade arbetslaster och nätverk.
LASTBALANSERING Dedikerad lastbalanserare i hypervisor som ger förbättrad prestanda och kontroll för virtualiserade arbetslaster och nätverk.
ANTIVIRUS Tillägg på Windows server OS med antivirus-klient, innefattar hantering av lokal AV-policy och live-uppdateringar.

Läs mer om Azure Stack: