Hosted Azure Stack - Cygate
Cystore

Kraften i Azure - lokalt i Sverige

Hosted Azure Stack - ta Azure till Sverige

Cygate Hosted Azure Stack är en komplett lösning som ger dig tillgång till Microsoft Azures IaaS- och PaaS-tjänster men producerade av Cygate i våra egna datacenters i Sverige.

Med Hosted Azure Stack kan nu få en riktig molnplattform och ändå bibehålla den lokala kontrollen och närheten. Hosted Azure Stack är skapad för dig som vill använda Microsoft Azure tjänster, men av olika anledningar inte kan eller vill använda dem i Microsofts globala datacenters runt om i världen.

Hosted Azure Stack är direkt ansluten till Telias corenät, vilket gör att vi tillgängliggör de nättjänster och funktioner som finns i Telias nät, t ex brandväggar och DDoS-skydd, global räckvidd via Telia Carrier samt direktkopping till de stora molnen. Dessutom kan vi med Telia DataNet erbjuda er mycket snabb uppkoppling (låg latency) till era befintliga miljöer.

Är du intresserad av tjänsten och vill veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan.

Läs mer om Azure Stack: