Cystore

Molndesign för offentlig sektor

Ett enkelt sätt för dig och din organisation att skapa säkra skalbara tjänster i moln och hybrid som följer lagstiftning, ramverk och rekommendationer för alla typer av känslig data.

En referensdesign som tar höjd för olika typer av data

För att möta svensk lagstiftning för offentlig verksamhet har Microsoft tagit fram en referensdesign (MSMD) Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor. 

Referensdesignen tar höjd för data som behöver olika hantering beroende på känslighet som till exempel GDPR, OSL samt säkerhetsskyddslagen. Den möter tydligt graden av känslighet med konkret design, matchande tekniker och smarta lösningar. 

En workshop med fokus på informationsklassning

Med avstamp i MSMD och med Telia Cygates kompetens inom både lagstiftning, molndesign och informationsklassning har vi tagit fram en speciell workshop för just offentlig sektor.

Vi fokuserar på vad man kan göra, vad man får göra och hur ni ska tänka för att se alla möjligheter:

  • Klassning och skydd av information
  • Genomgång av MSMD (Molndesign för offentlig sektor)
  • Intern och exern kravställning
  • Hitta rätt lösning för just er (Hybrid, moln och lokalt)

Ditt nästa steg i digitaliseringsresan

Efter workshopen kommer du ha rivit de första digitaliseringshindren. Med kunskap och förståelse kan du och din organisation nu ta nästa steg mot en säkrare drift. Och med tydlig förståelse för var informationsklassificering kommer in i system och processer blir ni bättre kravställare i upphandlingar och kan därigenom möta krav och behov samt hantera medborgarnas data på rätt sätt.