Cystore

Lagring som tjänst

NAS som tjänst

Cygate NAS som tjänst erbjuder dig en säker och kostnadseffektiv lagringstjänst på skyddsklassade datacenter inom Sveriges gränser.

NAS som tjänstMängden ostrukturerade data (exempelvis word, jpg, mov, ppt-filer) växer snabbt. Samtidigt ökar hoten mot, och regelkraven på datasäkerhet snabbt (till exempel genom den nya PUL, Dataskyddsförordningen). Att säkra backupdata över tid på skilda fysiska platser kan många gånger bli kostsamt och komplicerat.

För verksamheter med ostrukturerad lagring kan Cygate NAS som tjänst (Network Attached Storage as a Service) ersätta den traditionella Windows-filservern och erbjuda en betydligt högre funktionalitet och säkerhet. Datat lagras i en gemensam plattform men i logiskt skilda servrar, baserad på EMC VNX.

Hög säkerhet och användbarhet

Denna tjänst vänder sig till verksamheter som har behov att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna lagra ostrukturerat fildata över protokollen SMB och NFS. Lokal redundans samt replikering till en annan geografisk plats skapar en hög tillgänglighetsnivå.

Funktioner som versionshantering, deduplicering och givetvis integration mot AD och DFS gör detta till en trygg och lättanvänd plats för många olika typer av fildata. I och med att data säkras både geografiskt och med versionshantering minskar behovet av traditionell backup (som dock finns därutöver som tillval). Som kund kan du själv vid behov återläsa tidigare versioner av filer.

 

Låter detta intressant?

Kontakta våra experter på Cygate så återkommer vi snarast
med hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss