Cystore

Effektiv datalagring

Det är inte lätt att hitta rätt lösning för lagring idag. Cygate hjälper till att bryta ner miljöer och funktioner för att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för varje del av organisationens serverdrift. Ta del av vår kostnadseffektivitet, stora kompetens och säkerhetskunnande i någon av våra lagringstjänster eller lösningar.

Lagring i molnet

Cygate är en ledande svensk leverantör av molntjänster med datacenter placerade i Sverige. Nedan följer exempel på två av våra populära och pålitliga tjänster för lagring.

Storegate molnlagring

Tillsammans med Storegate levererar Cygate säkra molnlagringslösningar för att lagra, dela och säkerhetskopiera filer.  All data lagras i Sverige med svensk support.

Läs mer om molnlagring via Storegate


NAS som tjänstNAS som tjänst

Cygate NAS erbjuder dig en säker och kostnadseffektiv lagringstjänst på skyddsklassade datacenter inom Sveriges gränser. Läs mer om Nas som tjänst.


Säker fildelning som tjänstCygate Follow-me-data

Molntjänster för att lagra och dela data blir allt mer populära. Men de flesta sådana tjänster vänder sig till privatanvändare och inte till företag. Läs mer om Cygate Follow-me-data.