Cystore

Virtuellt datacenter – expandera till molnet

Med ett virtuellt datacenter kan du lägga hela eller delar av din miljö i vårt virtuella datacenter och öka flexibiliteten, effektiviteten och skalbarheten i er verksamhet.

Genom våra hybrida lösningar kan ni utöka er egen miljö genom vårt privata moln eller lägga upp delar av er miljö i vårt publika moln.

Detta betyder att ni snabbt kan skala upp eller ner vid behov eller efter säsong och lita på att ni alltid har en så kostnadseffektiv lösning som möjligt eller att ni alltid stödjer verksamheten med den kapacitet som den behöver.

Fördelarna med ett virtuellt datacenter hos Cygate

  • Ingen investering i hårdvara
  • Inga oförutsedda kostnader
  • Skalbarhet
  • Kostnadseffektivt
  • Driftas av experter
  • Data i Sverige

Datacenter i Sverige

Rent geografiskt så har Cygate alla datacenter i Sverige vilket innebär att er data aldrig lämnar landet vilket har flera fördelar. De är uppkopplade på Telia DataNet vilket betyder oslagbara responstider och säkerhet.