Cystore

Effektiva, säkra och skalbara datacenter

Datacenter

Det ställs höga krav på dagens datacenter. En explosionsartad tillväxt av datamängden tillsammans med fler applikationer och enheter gör arbetet med att utforma ett effektivt datacenter komplext. Samtidigt är kraven på tillgänglighet och säkerhet stora. Datacentret är hörnstenen i alla it-lösningar och det måste fungera 24/7.

Vägkorsning mellan server, lagring och nätverk

I ett datacenter korsas vägarna för fyra viktiga kompetensområden: server, lagring nätverk och säkerhet. Det är först när dessa delar integreras som du kan virtualisera fullt ut och få en ökad grad av konsolidering. Cygate har specialistkompetens inom alla dessa områden.

På Cygate bygger vi datacenter baserade på mer än 30 års erfarenhet. Vi vet att en flexibel, skalbar it-infrastruktur avgör om verksamheten på ditt företag ska fungera.

Vi hjälper dig att planera, designa och implementera en optimerad och framtidssäkrad it-infrastruktur anpassad efter era behov.

Helhetsansvar i datacenter

På Cygate är vi tillräckligt stora för att ta ett helhetsansvar. Du får en enda kontakt med lång erfarenhet och bred kunskap att vända dig till. Vi arbetar med de världsledande leverantörerna och har de högsta certifieringarna.


moln-blogg-vmwareTillgänglighet i datacenter

Ditt datacenter är grunden i all it-verksamhet. Tillgängligheten måste vara maximal. Cygate bygger lösningar som tar hänsyn till kraven och kan erbjuda olika typer av servicetjänster i allt från användarsupport och konsult på plats till fullskalig drift inklusive proaktiv support.


moln-blogg-vmware

Produktivitet i datacenter

Administrationen är en integrerad del i alla delar av ett datacenter. Med en gemensam övervakning säkerställer du en effektiv hantering av ditt datacenter.

Vi hjälper dig även att automatisera arbetet d.v.s. det du gör kan återanvändas. Ett modernt datacenter ökar produktiviteten genom att applikationer blir tillgängliga på minuter istället för dagar.

Olika applikationer och användare kräver dessutom olika mycket kraft. Tillgängligheten ökar utan manuellt arbete med automatisk tilldelning av resurser i form av server, lagring och nätverk.


moln-blogg-vmware

Skalbarhet i datacenter

Inget datacenter är det andra likt och kraven från verksamheten varierar över tiden. På Cygate tar vi hänsyn till era krav från verksamheten och planerar samtidigt för framtida utveckling. Det innebär ett kostnadseffektivt datacenter som enkelt kan byggas ut och anpassas.