Cystore

Trådlöst nätverk

Genom vår tjänst trådlöst nätverk får du en flexibel lösning för mobilitet som gör att ni kan erbjuda alla användare tillgång till wifi. Tjänsten erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att kommunicera trådlöst till en fast månadskostnad.

tjanst-trad

Trådlös kommunikation ger stora möjligheter till flexibla och mobila arbetssätt på en arbetsplats. Trådlös kommunikation är idag användarnas önskade uppkopplingssätt. Detta ställer dock krav på att lösningarna byggs på ett stabilt och förutsägbart sätt.

Tjänsten för trådlöst nätverk möjliggör mobilitet med säker intern åtkomst för interna användare och ger möjlighet för besökare att erhålla gästaccess.

Trådlöst nätverk som tjänst uppfyller höga krav på säkerhet och tillgänglighet som kan implementeras på en eller flera anläggningar. Tjänsten är baserad på standardiserad teknik och riktar sig till små och medelstora installationer med standardkrav. Tjänsten är skalbar och erbjuder upp till 150 accesspunkter.

Tjänsten stödjer den senast 802.11 radiostandarden för wifi och bygger på utrustning från marknadsledande partners.


Vad ingår i trådlöst nätverk som tjänst?

En trådlös, digital arbetsplatsTjänsten är komplett och innehåller allt som behövs för att få igång ett trådlöst nätverk. Tjänsten inkluderar hårdvara, mjukvara, installation, övervakning och förvaltning.

Tjänsten levereras helt färdig inklusive central etablering och leverans av accesspunkter, monteringsdetaljer och strömförsörjning. Planering av er radiomiljö samt det fysiska montaget kan vi erbjuda efter behov.

Tjänsten ger möjlighet till en säker anslutning till ett internt nätverk med nåbarhet till era interna applikationer. Intern nätverksåtkomst sker via ett eget separerat trådlöst nätverk där trafiken leds direkt in i ert lokala nätverk för bästa möjliga prestanda.

Tjänsten erbjuder ett gästnätverk i ett separat trådlöst nätverk med hjälp av en användarvänlig webbportal som har ett anpassat gränssnitt som kan ha er grafiska profil och färgval. Alternativt kan också en fördefinierad nyckel så kallad PSK, användas i det fall maximal enkelhet önskas.


Start eller plus?

Cygate Trådlöst nätverk som tjänst är baserat på en modell där accesspunkter köps till en fast månadskostnad med en fast avtalstid. Avtalstid är 12, 24 eller 36 månaders avtal för överenskommen initial avropsvolym och tjänsten kan närsomhelst expanderas med fler accesspunkter.

Cygate Trådlöst nätverk erbjuds i två tjänstepaket ”Start” och Plus?

Cygate Trådlöst nätverk Start som tjänst är baserat på en modell där accesspunkter köps till en fast månadskostnad.  Detta ger er som kund en trygg kostnadsbild som är enkel att överblicka och budgetera för. Fast pris per månad beroende på uppskattad avropsnivå, det vill säga antal accesspunkter (AP) under det första året.

Pris per månad beroende på avtalstid och antal accesspunkter.
Cygate Trådlöst nätverk Plus ger möjlighet att anpassa tjänsten närmare med kundunika tillval och en anpassningsbar avtalstid.

Fördelar

Standardiserat

Standardiserad IT-tjänst med fast kostnad med pris per accesspunkt och månad

Erfarenhet

Tillgång till Cygates erfarenhet och expertkompetens inom mobilitet.

Professionell kundtjänst

Tillgång till vår serviceorganisation som proaktivt övervakar och avhjälper fel.

Dedikerat

Dedikerad och säker central lösning per kund.

Hög säkerhet

Internt nätverk med möjlighet till hög säkerhet.

Enkelt

Smidigt gästnätverk för era besökare.

Senaste standarden

Utrustning med stöd för senaste 802.11 standarden med samtidig dual-band 2,4 GHz och 5 GHz.

Beprövad teknik

Beprövade komponenter från marknadsledande leverantörer.