Cystore

Stadsnät

Cygate har djup teknisk kunskap och lång erfarenhet av stora och mindre stadsnät där vi arbetar efter en genomarbetad och väl beprövad modell för etablering av öppna stadsnät.

Vi har ett flertal alternativa lösningar baserade på produkter från de världsledande tillverkarna. För att säkerställa hög kunskapsnivå har vi eller eftersträvar vi alltid de högsta certifieringarna, så att vi kan hjälpa er hantera hela verksamheten i en och samma lösning.

Tillgängligt nätVårt erbjudande är flexibelt och omfattar allt från produktförsörjning av delar i nätet till fullständig drift och leverans av utvalda tjänster för stadsnätet. Eller också väljer ni fritt ur vårt breda utbud. Genom att skapa en behovsanpassad och skalbar IT-infrastruktur kan vi ta hand om delar av driften eller hela funktioner.

Vårt mål är alltid att leveranser och åtaganden hos våra kunder samverkar till en fungerande helhet. Våra lösningar skall bidra till att utveckla och stärka ert stadsnät både tekniskt/funktionellt och ekonomiskt.

Vår stadsnätsmodell kännetecknas av

Enkelhet

Arkitekturen ställer låga krav på accessutrustningen vilket ger flexibilitet och valfrihet inte bara av teknologi utan även av tillverkare.

Flexibilitet

Konfigurationsstrukturen gör det också enkelt att anpassa sig till nya teknologier och funktioner. Införandet av IPv6 kräver inget utbyte av accesshårdvara i nätet t ex.

Automatik

Enkelheten leder till att vi kan automatisera stora delar av vardagen som konfiguration vid utbyggnad och byte av trasiga enheter.

Standardisering

Gränssnitten mellan modulerna i arkitekturen baseras till 100% på eta- blerade standards vilket ger flexibilitet vid val av komponenter och system.

Effektivitet

Det modulära och standardiserade uppbyggnaden ger möjlighet att välja produkter från en bredare marknad och därmed endast betala för de funktioner som tillför något i verksamheten, dvs låg CAPEX. Enhetlig och statisk konfiguration förenklar drift, felavhjälpning och utbyggnad av nätet vilket ger minskad OPEX.

Detta tillsammans med att Cygate erbjuder energieffektiv utrustning med hög MTBF ger en TCO som utgör ett fundament för en framgångsrik verksamhet.