Cystore

Network Operations Center

Cygate Network Operations Center eller NOC 24x7 vänder sig till dig som är befintlig avtalskund idag och som efterfrågar ett extra stöd under hela drifttiden.

I takt med att arbetstiderna blir mer flexibla ökar kraven på företagets IT-organsation att tillhandahålla en fungerande IT-miljö utanför kontorstid. Trots detta har man ofta kvar sin gamla IT-budget för service och support som bygger på en verksamhet dagtid 08:00-17:00.

Att dessutom ha en drifttid 24×7 och servicefönster som allt oftare är planerad på kvällar och helger gör att man som IT-ansvarig kan känna sig ensam om problem uppstår efter ordinarie kontorstid.

Grundat på detta erbjuder nu Cygate tilläggstjänsten NOC 24×7 där du som kund får tillgång till Cygates NOC dygnet runt alla dagar i veckan.

Vad ingår?

Med Cygate NOC 24×7 får du hjälp av Cygates erfarna tekniker inom 5 min för felsökning och felavhjälpning. Vi hjälper dig med att lägga eventuella TAC ärenden mot tillverkaren samt registrering av RMA ärenden oavsett tid på dygnet. Vi tillhandahåller även tillverkarens tillgängliga mjukvaror dygnet runt.

Fördelar

Helhet

Möjlighet till 24x7 assistans på all din supporterade utrustning oavsett grundniva.

Professionell kundtjänst

Tillgång till Cygates serviceorganisation 24x7 med svarstid inom 5 minuter.

Extra trygghet

Tillgång till Cygates erfarna tekniker.

TAC & RMA

Registrering av TAC- och RMA-ärenden oavsett tid på dygnet.

Mjukvaror

Tillgång till mjukvaror dygnet runt.

Fjärrsupport

Möjlighet till remote- inställelse.