Cystore

Nätverk i datacenter

I dagens datacenter är det tack vare virtualiseringsteknik möjligt att konsolidera all trafik, oavsett typ. Separata lagrings- och datanätverk blir ett − det minskar behovet av servergränssnitt, kablage, adaptrar och switchar.

Förutom färre komponenter och kablar att hålla reda på underlättar virtualisering också automatisering och minskar ledtiderna. Det ger stora fördelar i att snabbt kunna svara mot förändrade verksamhetsbehov. Även kostnaderna blir lägre när behovet av kyla och el minskar.

Högsta certifieringarna

Cygate har djup kompetens och lång erfarenhet för alla typer av nätrelaterade frågor i datacentret. Vi har de högsta certifieringarna. Vi håller oss konstant uppdaterade på de marknadsledande leverantörernas produkter och funktioner för att kunna ta fram de bästa lösningarna.  

Säkerhet

Nätverkssäkerhet

Med nätverket ska du kunna nå all information och alla applikationer. Var som helst, när som helst och med vad som helst. En smart policyhantering löser vem som får tillgång till vad. Avvägningen mellan tillgång och säkerhet är strategiska frågor.

Cygate har lång erfarenhet av att bygga nätverk. Men det räcker inte. Du måste få en samarbetspartner som kan säkerhet.

Bekämpa administrationen

Nätverket ska vara så sömlöst som möjligt och du ska kunna hantera alla typer av användare och policys utan plågsam administration. Alla system ska vara enkla att både använda och administrera.

Det viktiga är att nätverket har integrerade funktioner för att ta rätt beslut baserat på identitet och behörighet baserat på företaget policy.

Aldrig har säkerhet varit viktigare

Nätverkssäkerheten har förmodligen aldrig varit viktigare. Om vi lägger till drivkrafter som molnet, SaaS, sociala nätverk och BYOD (valfri utrustning, valfri plats), kan vi tydligt se att grundstenen i alla framtida affärer kommer utgå just från nätverket. Därför måste säkerheten ur ett tekniskt perspektiv möta dessa affärsprocesser.