Cystore

Rollbaserad åtkomst

Automatisk nätverksautentisering för flexibla arbetssätt.

Att ha enkel och säker åtkomst till företagets egna nätverk är idag en förutsättning för att de flesta av oss ska kunna göra våra jobb. Samtidigt blir det bara mer och mer viktigt att våra nätverk, system och information är säker för intrång. Vi hjälper dig med hur ni på ett effektivt sätt tillgodose dessa till synes motstridiga krav.

Enkel och säker åtkomst

De flesta företag och organisationer har idag höga krav på säkerhet, eftersom antalet ingångar i nätverken ökar och konsekvenserna av läckt information blir större. Samtidigt gör våra mobila och digitala arbetssätt att vi förutsätter enkel och flexibel åtkomst – vi vill ha tillgång till all information överallt. Genom att använda tjänsten från Cygate får ni en säker och dynamisk lösning som svarar upp till mot båda kraven på ett sätt som hjälper er verksamhet och besparar it-avdelningen mycket arbete.


Rollbaserad åtkomst i nätverket

Genom att tilldela roller baserat på identitet med tillhörande behörigheter inom nätverket hanteras åtkomst på ett enkelt sätt. Lösningen (Cygate Secure Authentication) garanterar att rätt person får åtkomst till rätt del av nätverket, inom den tilldelade behörigheten. Åtkomstkontrollen kan delas in i tre beståndsdelar:

  • Identifikation – information om vem som accessar nätet vilket ger spårbarhet.
  • Auktorisation – policies för åtkomst, isolerad trafik och kvalitet
  • Klassifikation – definitioner för säkerhetszoner samt optimering av trafikflöden.


Säker åtkomstkontroll i korthet

  • Säkert
  • Dynamiskt
  • Enkelt
  • Rollbaserat

Fördelar

Automatisering och dynamik

Identitet och roll styr din åtkomst i nätverket. Din roll i nätverket följer dig oavsett vart i nätverket du ansluter dig. Det är en förutsättning om ni till exempel har en aktivitetsbaserad arbetsplats, där ett automatiserat flöde finns på plats när användaren ansluter till nätverket.

Säkerhet

Tjänsten fungerar som ett verktyg för att kunna hantera och implementera policys i nätverket. Ni uppnår spårbarhet och får full kontroll på nätverket genom möjlighet till loggning.

Ordning och reda

En rollbaserad nätverksautentisering med säkerhet ända ut till LANporten. Med säker åtkomstkontroll i nätverket håller ni reda på vem, var och hur, enheten eller användaren ansluter till nätverket.

Fokus på era affärer

Med hjälp av säker åtkomstkontroll i nätverket avlastar ni verksamheten från repetitiva och monotona arbetsuppgifter.

Förenklad gäst-access

Det blir enklare att ge kunder och andra besökare säker tillgång till nätverket.