Cystore

Tillgänglighet genom ett säkert nätverk

Nätverk

Idag är ett tillgängligt, stabilt och säkert nätverk en självklarhet för alla organisationer och verksamheter. Allt högre krav ställs dessutom på att nätverket är flexibelt, utvecklas i takt med och tillgodoser verksamhetens behov. Alla vill vi alltid kunna vara tillgängliga, uppkopplade och närvarande på ett smidigt och säkert sätt var vi än befinner oss.

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – en plattform för hela verksamheten. Det är affärskritiskt och behöver vara tillgängligt och säkert dygnet runt för alla och var man än befinner sig.  Hotbilden mot ett säkert nätverk ökar och utvecklingen går allt snabbare. Genom säkra nätverk bygger vi grunden för att ni ska kunna fortsätta att digitalisera och utveckla er verksamhet, skapa nytta och nya affärsmöjligheter, för att vara konkurrenskraftiga år efter år.

Trådlöst och/eller molnbaserat?

På Telia Cygate kan vi hjälpa dig med allt från trådlösa nätverk till säkra molnbaserade lösningar. Vi förenklar det komplexa genom att guida er via olika analyser och nätverkstjänster. Hård- och mjukvara väljer vi från ledande partners. Tillsammans hittar vi de nätverkslösningar som ger er den nytta ni eftersträvar för att fortsätta utvecklas och vara framgångsrika.

Nätverkstjänster från Telia Cygate

För att nätverket ska kunna vara en stabil plattform för allt som ska ske digitalt, krävs att det konstant förbättras och utvecklas. Detta underlättas genom att förenkla och automatisera underhåll och styrning av nätverket. Vi tror på och kan realisera detta genom att hjälpa er med bland annat mjukvarubaserad teknik och automation.

Ett säkert och tillgängligt nätverk

Nätverket behöver förutom att vara tillgängligt även vara säkert. Säkert utifrån – att på ett säkert sätt ge tillgång till rätt information till rätt användare/roll. Information – tillgänglig oavsett om du är på kontoret, hemma eller på resa. Det behöver även vara driftsäkert – alltid fungera och vara tillgängligt. Dessutom är det av vikt att prestandan håller, det vill säga är hög med snabba svarstider.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av nätverk. Vad behöver du hjälp med?

Kunder berättar om sitt nätverk