Cystore

Customer Experience och FARAO

Customer Experience och FARAO

FARAO-metoden är Telia Cygates arbetssätt i hur vi arbetar internt er tillsammans med er genom hela livscykeln. För att fylla vår roll som guide behöver vi arbetssätt och leveransmetoder som utgår från kundförståelse och fokus på er verksamhet och era mål.

Farao-metoden

Metoden kallar vi för FARAO-metoden består av sex faser och till respektive fas finns ett antal paketerade erbjudanden. Faserna står för Förstudie & kontrollera, Analysera & avtala, Realisera & införa, Addera & utveckla, Ompröva & förnya.

Metoden hjälper er att utveckla verksamheten genom att dra nytta av ny funktionalitet och effektivt hantera era IT-infrastruktur. Vi säkerställer härmed att våra kunder får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet, allt för att uppnå bästa ”Customer Experience”.

Er guide hela vägen

För att fylla vår roll som guide behöver vi arbetssätt och leveransmetoder som utgår från kundförståelse och fokus på er verksamhet och mål. Metoden är generell och omfattar alla delar vi verkar inom: nätverk, säkerhet, datacenter och moln (Hybrid-IT) samt själva arbetsplatsen.

Tillsammans med oss får ni stöd i att utveckla verksamheten genom att dra nytta av ny funktionalitet och effektivt hantera er IT-infrastruktur. Vi säkerställer härmed att ni får bästa möjliga affärsnytta i er verksamhet vilket ger er en tydlig och mätbar koppling mellan IT-investeringar och verksamhetsnytta.

Våra erbjudanden

Våra rådgivare, arkitekter och konsulter arbetar med er utifrån era behov och den effekt ni vill uppnå. Oftast ligger fokus på att se på helheten för att dra nytta av det holistiska synsättet och synergier som kan uppnås tillsammans med att få ut maximal nytta av ny funktionalitet och gjorda investeringar samt få effektiviserad IT-infrastruktur och uppnå bästa ”Customer Experience”.

Några exempel på dessa är:

  • FAR
  • Telia Cygate Smart
  • Värdebaserad kickstart