Cystore

Workplace as a Service (WPaaS)

Att hantera användarnas enheter effektivt och säkert är en nyckelfaktor för organisationer. Med Cygates tjänst guidar vi er till en modern användar- och klienthantering med hjälp av Microsoft 365.

Kvalitetskrav och säkerhet

Tjänsten är utformad där Cygate har ett standardutbud för hantering av användare och klienter som möter högt ställda säkerhet och kvalitetskrav samt funktioner som organisationer idag ställs inför med hänvisning till regulatoriska krav.

Hantering av applikationer, enheter och användare

I tjänsten ingår bland annat applikationshantering, hantering av nya användare och enheter, klientsäkerhet, efterlevnad av säkerhetspolicys, samt även stöd från Cygates egen personal på vår servicedesk.

Fördelar

Komplett lösning

En unik miljö anpassad efter ert behov som består av en arbetsstation och tillbehör som sammansätts till en fungerande helhet.

Skalbarhet

Hög följsamhet och möjlighet att anpassa antal enheter efter det aktuella behovet, inte bara växla upp utan även växla ner ifall man behöver.

Fast kostnad

Som kund till Cygate har ni möjlighet att fokusera på er affärsidé́, vi sköter och supporterar era användare till fasta månadskostnader.

Kundunik webbshop

Shoppen är unik för varje kund och visar de produkter och applikationer som ni valt i tjänsten.

Miljö

Arbetsplats som tjänst bygger på̊ samma filosofi som vårt miljöengagemang och hanterar enheter under hela livscykeln.

Kontroll

Få full kontroll på dina enheter via en inloppskanal och logistiktjänst med inventarieregister, stöldmärkning och försäkringar.