Cystore

Device as a Service (DaaS)

Den framtida arbetsplatsen kommer ställa högre krav på produktivitet, tillgänglighet och mobilitet. Med Cygates tjänst Device as a Service, möter vi dessa nya krav genom att erbjuda en dator till medarbetaren som är anpassad utifrån medarbetarens behov.

Kvalitet och efterfrågad funktion

Tjänsten är utformad där Cygate har ett standardutbud av hårdvara som möter högt ställda kvalitetskrav samt funktioner som den moderna medarbetaren idag söker.

Anpassad till användare

Dator levereras med önskade inställningar och mjukvara, installerad och testad på slutanvändarens skrivbord tillsammans med eventuella tillbehör.

Garanti och stöd

I tjänsten ingår hårdvara, garantier, på platsen-service, rapporter, finansiering, samt stöd till användaren om olyckan är framme.

Fördelar

Komplett lösning

En unik miljö anpassad efter ert behov som består av en arbetsstation och tillbehör som sammansätts till en fungerande helhet.

Skalbarhet

Hög följsamhet och möjlighet att anpassa antal enheter efter det aktuella behovet, inte bara växla upp utan även växla ner ifall man behöver.

Fast kostnad

Som kund till Cygate har ni möjlighet att fokusera på er affärsidé, vi sköter och supporterar era användare till fasta månadskostnader.

Kundunik webbshop

Shoppen är unik för varje kund och visar de produkter och applikationer som ni valt i tjänsten.

Miljö

Arbetsplats som tjänst bygger på̊ samma filosofi som vårt miljöengagemang och hanterar enheter under hela livscykeln.

Kontroll

Få full kontroll på dina enheter via en inloppskanal och logistiktjänst med inventarieregister, stöldmärkning och försäkringar.