Cystore

En modern arbetsplats

Den framtida arbetsplatsen kommer ställa högre krav på tillgänglighet och mobilitet. Med Cygates hjälp kan ni uppnå dessa krav och få en kundanpassad och en komplett arbetsplats.

Cygate levererar en miljö som är unik och är anpassad efter kundens behov som består av en arbetsstation och tillbehör som sammansätts till en fungerande helhet. Detta levereras via er unika webshop där grundalternativ av arbetsplats med tilläggsbeställningar och anpassningar kan beställas av slutanvändare med inbyggda attestfunktioner. Arbetsplatsen levereras med kundunik mjukvara installerad och testad på slutanvändarens skrivbord tillsammans med eventuella tillbehör. Självklart med fabriksgarantier och på platsen-service.

Vi kan sedan ansvara för den löpande hanteringen av arbetsplatsen via en central distribution av säkerhetsuppdateringar och programvaror samt administration av inventarierna.

Under hela livscykeln hjälper vi kundens användare från vår servicedesk, behövs det användarstöd, teknisk konsultation eller reparation av hårdvara erbjuder vi det på plats i era lokaler. När det är dags att ersätta produkter med nya tar vi även hand om de utrangerade produkterna för säker radering, återvinning eller destruktion.


Vad ingår?

Arbetsstation
Med fokus på helheten rådgör Cygate kring behovet och via inköpsoptimering skapar standardiserade modeller och sedan hanterar klienten för hela livscykeln från installation och leverans till support/garanti­hantering och återtagning och miljömedvetenhet.

Kundportal/Shop
Till tjänsten får kunden en unik och anpassad shop med inbyggda attestfunktioner där beställningar från slutanvändarna sker.

Inventarieförteckning
Vi skapar en visualisering och kontroll av utrustningen och licenser genom att skapa en Asset Management, denna ger er en klar bild var utrustningen är placerad och hålls löpande uppdaterad.

Support och Underhåll
Vi levererar arbetsplatsen hos slutanvändaren och ansluter den, sedan fortlöper vårt underhåll och åtagande av tjänsten tills arbetsplatsen avyttras. Felavhjälpning och användarsupport eller på platsen tjänster kan levereras utifrån ert unika behov. Tillsammans med en Centraliserad hantering sker uppdateringar och virusskydd som ger en standardiserad och kostnadseffektiv hantering av utrustningen.

Virtuellt skrivbord (Option)
Som option i tjänsten erbjuder vi ett virtuellt skrivbord eller applikation. Detta ger användaren möjlighet att nå sina applikationer och data oberoende av enhet, tid och plats. Tjänsten möjliggör ett effektivare och säkrare mobilt arbetssätt.


Olika behov

Alla företag är olika och har olika behov, därför erbjuds tjänsten med olika alternativ för att möta era behov. Vi har valt att dela in dessa i tre delar, enhet, tjänstenivå och tillval. Kombinationen gör att det blir en kundunik tjänst som är tillgänglig via er egna webbshop.

 

Fördelar

Komplett lösning

En unik miljö anpassad efter ert behov som består av en arbetsstation och tillbehör som sammansätts till en fungerande helhet.

Skalbarhet

Hög följdsamhet och möjlighet att anpassa antal enheter efter det aktuella behovet, inte bara växla upp utan även växla ner ifall man behöver.

Kundanpassad tjänst

Tjänsten anpassas efter era krav och önskemål och där flera alternativ av hårdvara, tjänstepaket och tillbehör erbjuds.

Fast kostnad

Som kund till Cygate har ni möjlighet att fokusera på er affärsidé, vi sköter och supporterar era användare till fasta månadskostnader.

Kundunik webbshop

Shoppen är unik för varje kund och visar de produkter och applikationer som ni valt i tjänsten.

Miljö

Arbetsplats som tjänst bygger på samma filosofi som vårt miljöengagemang och hanterar enheter under hela livscykeln.

Kontroll

Få full kontroll på dina enheter via en inköpskanal och logistiktjänst med inventarieregister, stöldmärkning och försäkringar.

Användarsupport

Vår servicedesk hjälper era användare under hela livscykeln med på-plats-service.