Cystore

Applikationshantering

Det är viktigt att ha effektiva lösningar för hantering av klienter, servrar, applikationer och informationen inom organisationen.

Vi erbjuder lösningar som ser till att ditt företags användare har tillgång till rätt verktyg och information, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Processen kan vara svår att få grepp om, men vi på Cygate hjälper er att skapa en smidig och flexibel lösning som lever upp till företagets behov och krav på service.

Högsta tillgänglig och flexibilitet till lägsta kostnad

Den mobila miljön ställer högre krav på att erbjuda medarbetarna högsta tillgänglighet och flexibilitet. Många av våra kunder upplever det som svårt att beräkna den totala ägandekostnaden för företagets klienter.

Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att hantera klienter, med bibehållen säkerhet och servicenivå? Och hur skapar man den mest optimala lösningen för administration och förändringar av applikationer?

Ditt behov styr

Cygate hjälper dig med rätt verktyg, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Samtidigt som ni behåller IT-avdelningens policys och struktur. Vi säkerställer att ni har ordning och reda i alla system och att informationshanteringen fungerar optimalt. Cygate utgår alltid från varje organisations unika behov. Tillsammans skapar vi ett regelverk utifrån gällande krav på funktion och säkerhet som gäller på ert företag.

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom System Management: från att hantera klienter till hela datacenter. I paketet ingår självbetjäning, övervakning, automatisering, konfiguration och säkerhetstjänster.

Virtualisering står i fokus och vi tar också hänsyn till att du i framtiden vill använda externa molntjänster.

Microsoft en del av erbjudandet.

Microsoft har en betydande roll hos merparten av våra kunder. Det speglar även vårt erbjudande. Vi är bland annat experter på Hyper-V, SharePoint, System Center, Exchange, Skype for Business och Office 365.