Cystore

Digital arbetsplats

Ett nytt modernt sätt att arbeta

Vi erbjuder arbetsplatstjänster som ser till att dina användare har säker tillgång till rätt verktyg och information, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Vi på Telia Cygate älskar effektiva lösningar för att hantera datorer, enheter, applikationer och information i din organisation.

Framtidens arbetsplats innebär inte bara den fysiska arbetsplatsen. På bara några år har mobilitet blivit ett naturligt inslag i människors vardagsliv. Vi tar för givet att vi kan vara uppkopplade både hemma och på stan. Det här privata beteendet ställer helt nya krav på dagens företag och organisationer. Medarbetare förväntar sig helt enkelt samma typ av enkla lösningar på jobbet som de har hemma. Denna beteendeförändringen skapar en del utmaningar, men här finns Telia Cygate för att guida dig till de nya verktygen för den digitala arbetsplatsen och sättet att arbeta.

Digital arbetsplats ur olika perspektiv

Den moderna arbetsplatsen

Dina medarbetare efterfrågar idag en digital arbetsplats som fungerar sömlöst oavsett plats eller enhet – det handlar inte bara om verktyg och tjänster utan även nya arbetssätt. Användarna vill fokusera på sin uppgift och att vara effektiva utan behöva bekymra sig om tekniken bakom skärmen, oavsett vilken typ av enhet som man för stunden arbetar på.

En digital arbetsplats

En digitaliserad arbetsplats leder till bättre kommunikation och effektivitet, och skapar en miljö som uppmuntrar till kreativitet och innovation. Det bidrar också till att attrahera de bästa talangerna, eftersom flexibilitet och attraktionskraften hos våra kontor och arbetssätt är viktiga konkurrensfördelar. Men det handlar också om att ge era anställda den frihet som de förtjänar, så att de kan ta mer ansvar i hur, var, när och med vem de arbetar – vilket potentiellt ökar arbetsglädjen.

Telia Cygate guidar dig

En modern organisationen måste kunna hantera användarnas utrustning effektivt och smidigt. Genom att hantering och kontroll av organisationens enheter sker på ett automatiserat kan man bibehålla säkerheten och ökad produktiviteten. När behovet av stöd hos användaren uppstår finns vi tillgängliga med vår kompetenta supportpersonal som guidar fram till en lösning.

Förändrat arbetssätt

Vi på Telia Cygate har lång erfarenhet av arbetsplatstjänster. Vår erfarenhet säger oss att varje organisations tekniska behov och lösning ser olika ut. Att ta steget mot en digital arbetsplats kräver sin planering och respekt för det tekniska arv som alla organisationer har. Telia Cygate är den självklara förändringsguiden på er digitala transformationsresa mot den moderna digitala arbetsplatsen.

Med våra erfarna medarbetare inom förändringsledning kan vi stötta din organisation för att uppnå ett förändrat arbetssätt som resulterar i en effektiv och modern arbetsplats.

Mer information

Vill du höra mer om hur vi påbörjar denna resa, kontakta oss gärna via formuläret.