Cystore

Säkerhetsrådgivning

Det blir allt vanligare att Telia Cygate kommer in tidigt för rådgivning inom säkerhet. Trenden är såklart kopplat till omvärldshändelser men också vår styrka inom koncernen gällande säkerhet i kombination med digitalisering samt organisationers strävan över resan till molnet.

Rådgivning & analyser

Telia Cygate har ett flertal fördefinierade erbjudanden framtaga utifrån omvärldsanalyser, kunders behov och våra egna erfarenheter. Dessa erbjudanden kan anpassas efter ert nuläge och era framtida behov som behöver tillgodoses.

Som första steg ger vi ofta råd kring där våra ni står i nuläget och hjälper till att kartlägga informationstillgångar, utföra hotanalyser och bedöma risker. Vi definierar vad som är viktigast att börja med och vad ni kan göra utan att investera i nya produkter eller tjänster. Därefter hjälper vi er att aktivera säkerhetsfunktioner som ni eventuellt redan har men inte börjat använda. Parallellt ser vi gemensamt över era upptäckandeförmågor att de räcker rätt delar och att ni har en beredskap för att hantera intrång.

Våra erbjudanden

Våra säkerhetsrådgivare arbetar med er utifrån ert behov inom lagar regler och olika standarder; GDPR, NIS, SÄKERHETSSKYDDSLAGEN, PCI DSS, PSD2, HSLF-FS 2016:40, ISO27001, med flera. Här kan hotbilden mot er står i fokus, efterlevnad eller en kombination av dessa. Oftast ligger fokus på att säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet.

Säkerhetsrådgivning kan även ta sin utgångspunkt i designarbetet för att öka säkerheten i identitetshantering, infrastruktur, system, applikationer, klienter och molntjänster och andra typer av enheter såsom IoT.

Ett av våra erbjudanden är – Hantera svagaste länken – vilket är ett samlingsbegrepp för ett antal olika instegserbjudanden i att skapa medvetenhet i vart ni står idag gällande er cybersäkerhet. Syftet med erbjudandet är att på olika sätt och utifrån behov identifiera svagheter med målet att begränsa eller helt eliminera för en angripare att skada verksamheten.

Några exempel på dessa är:

  • Höj er beredskap
  • En kriminells rekognosering
  • Sårbarhetsanalys
  • Säkerhetsanalys
  • Informationssäkerhetsanalys

Hur uppnår man god IT- och informationssäkerhet i en organisation?

På många sätt går det att jämföra det jobb varje människa behöver göra för att främja hälsan. Det handlar om att etablera goda vanor och att hålla i dem över tid: Ät bra mat, gå en promenad på lunchen och lägg ifrån dig datorn och telefonen några timmar innan du går och lägger dig. Repeat.

Men även om det är enkelt, så är det ändå svårt att få till det. Och vi måste göra det själva. Ingen annan kan springa, käka sallad eller vila åt oss. Ingen annan kan heller låta bli att klicka på osäkra länkar, eller undvika att dela dokument på ett icke sanktionerat sätt i vårt ställe.

I det här fokusbladet sätter vi människan i fokus för säkerhetsarbetet. Vi pratar om hur man skapar en kultur som främjar bra beteenden och där ledning, IT och medarbetarna samarbetar på ett bra sätt mot samma mål.

Gör det enklare och roligare att tänka IT-säkerhet.


Ladda ner fokusbladet här