Hur fungerar Cygate CDN - Cygate
Cystore

Hur fungerar Cygate CDN

Cygate CDN är ett världsomfattande Content Delivery Network med många så kallade Point Of Presence (POP:ar) som sprider er hemsida till besökare världen över.

För att förstå hur ett CDN fungerar ska vi först titta på en vanlig webbserver utan CDN.

En vanlig webbserver utan CDN finns på en fysisk plats. Alla som besöker webbplatsen hämtar all data från webbservern. Ju närmare servern du befinner dig desto snabbare går det i regel att hämta data. Befinner du dig på andra sidan jorden är det en ganska lång väg exempelvis en bild behöver transporteras.

Även om alla dina besökare befinner sig nära varandra geografiskt (t.ex. i Sverige) kan webbservern gå i taket om det vid vissa tillfällen blir fler samtidiga besökare än normalt.

Med ett CDN (Content Delivery Network) med flera servrar eller noder levererar samma innehåll till olika besökare. Oftast brukar man i det här sammanhanget prata om besökare från olika delar av världen där noder för CDN finns strategiskt utplacerade runt om i världen för att alla besökare ska få så kort väg som möjligt för att hämta innehållet.

Varför vår tjänst Cygate CDN?

Cygate CDN ger kortare laddningstider. En vanlig webbserver mottar en begäran från dig som besökare. Denna begäran måste behandlas och många gånger finns det kod och andra saker som körs på servern. Därefter skickas text och bilder till dig. Studier har visat att så mycket som 25% av besökarna lämnar en webbplats om en sida tar mer än 4s att ladda.

Cygate CDN levererar statiskt innehåll. Exempel är bilder, videoklipp, javascript, cachade sidor och CSS. All kodbehandling sker på webbservern, bilder laddas ner till dig som besökare direkt från närmaste geografiska plats från ett system som är fullt optimerat för att vidarebefordra det statiska innehållet.