Intrång & perimeterskydd - Cygate
Cystore

Intrång och perimeterskydd

Ligg steget före med en modern och dynamisk säkerhetslösning som skyddar informationen där den befinner sig.

Även om IT-säkerheten utvecklats och nu skyddar informationen där den befinner sig oavsett plats eller under transport så är intrång eller perimeterskydd fortfarande viktiga för att skydda organisationen från olika hot. Från överbelastningsattacker till ransomware och intrångsförsök.

Endpoint-säkerhet

Idag är det viktigt att intrångsskydden är dynamiska, flexibla och följer användaren oavsett var den befinner sig eller lagrar sin information. En korrekt endpoint-säkerhet är i mångt och mycket den nya perimetern. Anti-malware, Sandboxing och skydd som kontinuerligt lär sig själva är viktiga.

Brandvägg och segmentering

Att skydda viktiga system och datacenter med brandväggar är fortsatt viktigt men även att med hjälp av just brandväggar segmentera nätverket så en attack som lyckas ta sig förbi första försvarslinjen sedan inte har tillgång till hela miljön.