Informationssäkerhet - Cygate
Cystore

Skydda det viktigaste du har - informationen

Informationssäkerhet

En verksamhets viktigaste tillgång är den information den hanterar. Därför behöver den förhindra att information läcker ut, förvanskas, förstörs och säkerställa att informationen är tillgänglig när den behövs.

För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minimera verksamhetsrisken och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter.

Känner du igen utmaningarna?

Funderar du på hur ditt företag kan hantera följande utmaningar?

  • Att känslig data hanteras på rätt sätt
  • Att verksamheten kan fortsätta trots avbrott
  • Att outsourcing hanteras på ett riskbaserat sätt

Lever ni upp till kraven gällande dataskydd och GDPR?

Utifrån ett IT-säkerhets- och informationssäkerhetsperspektiv kan vi hjälpa er att säkerställa att ni lever upp till kraven gällande dataskydd och  GPDR, samt säkra integriteten hos era lagrade personuppgifter. Vi kallar detta Privacy Advisor som tjänst – läs mer här.

Analysera mera

Vi kan hjälpa din organisation med analyser inom informationssäkerhet med olika typ av inriktningar. En bra start kan vara att vi hjälper dig med en analys av vilket behov ni har. Samtliga analyser tar sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet i beaktande.

 

Risk och sårbarhetsanalys

Riskanalyser är till för att belysa risker och sårbarheter samt vara beslutsunderlag och lägger grunden till säkerhets- eller kontinuitetsarbetet. I Cygates risk- och sårbarhetsanalys kan du välja att få en riskanalys utförd med ett större helhetsperspektiv eller på ett enskilt system.

Läs mer om riskanalys

Regelverksanalys för NIS, GDPR

Har du koll på din driftsäkerhet, dina personuppgifter och NIS-direktivet? Har din organisation särskilda föreskrifter, regler eller lagar kopplat till säkerhet och IT som ni måste följa?

Läs mer om vår regelverksanalys

Informationssäkerhetsmognadsanalys

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför organisationen. Cygates informationssäkerhetsmognadsanalys säkerställer att organisationen är rustad att hantera information på ett säkert och korrekt sätt, att det finns en god förståelse inom organisationen, om hur man skall tänka och agera, kopplat till hantering av viktig och känslig information.

Läs mer om vår informationssäkerhetsmognadsanalys