Cystore

Cygate Secure Mail

Cygates tjänst Secure Mail ger din organisation en tjänst för säker och krypterad e-post med smidig och säker hantering av användare som vill kunna skicka krypterade och signerade e-postmeddelanden.

E-posten är medarbetarens viktigaste verktyg

För de flesta organisationer är e-post idag medarbetarnas viktigaste och mest använda verktyg för kommunikation. Tyvärr så är e-post också̊ den mest exponerade och utnyttjade källan till avlyssning och informationsläckage. E-post skickas alltid i klartext, vilket innebär att det faktiskt är säkrare att skicka ett vykort med vanlig post.

Med Cygates Secure Mail kan ni kommunicera både internt och externt på̊ ett säkert och smidigt sätt. Genom att varje användare får ett individuellt certifikat för kryptering och signering. E-post som skickas signerad garanterar alltid att meddelandet är från rätt person och att inget har ändrats på vägen. Signerad e-post är därför ett effektivt skydd mot falsk e-post och t ex s.k ”VD-bedrägerier”. När kryptering slås på kan endast mottagaren läsa meddelandet. Du kan då skicka känsligt material på ett tryggt sätt.

Förutom att din blir e-post blir säker, så fungerar även våra certifikat till att signera dokument digitalt.

Administration via webben

Certifikatadministration är ofta förknippat med många och omständliga rutiner. Tjänsten erbjuder därför din organisations administratörer ett webbgränssnitt för användare och certifikathantering. Automatiserad utgivning av e-postcertifikat ingår med en kundanpassad AD-integration. Tjänsten stödjer självklart även certifikat för mobila enheter och du därmed även skicka och ta emot signerad/krypterad e-post i din mobiltelefon.

 

Ökade krav på e-post med GDPR

GDPR (General Data Protection) ersätter PuL och därmed skärps kraven på hur vi måste skydda personuppgifter. E-post räknas idag som ”ostrukturerat data” vilket i dagens PuL möjliggör att man kan hänvisa till Missbruksregeln om vissa typer av personuppgifter skickas via e-post.

I och med den nya dataskyddsförordningens inträde kommer Missbruksregeln för ostrukturerat data helt tas bort. Med andra ord så kommer personuppgifter som skickas via e-post att omfattas av förordningen.

Vår tjänst för krypterad e-post bygger på den globala standarden S/MIME, vilket innebär att du redan har infrastrukturen på plats. Med våra globalt betrodda certifikat i din befintliga infrastruktur så kan dina användare fortsätta att skicka e-post som vanligt men signerat och krypterat.

Vad ingår?

Tjänsten Cygate Secure Mail ger användare och administratörer ett webbgränssnitt för utfärdande och livscykelhantering av organisationens e-postcertifikat.

  • Certifikatutgivning från Telias globalt betrodda rot.
  • Publika e-postcertifikat till användare och funktionsbrevlådor med namn, e-postadress och organisationstillhörighet i certifikatet.
  • Central administration.
  • Stöd för krypterad e-post på̊ mobila enheter.
  • AD integration – utfärdande via självbetjäning.
  • Nyckelbackup – återskapa förlorade certifikat, ingår som standard
  • 2nd line support

Paket

För att göra det enkelt att beställa och anpassa tjänsten till din verksamhet har vi tagit fram 5 paket i fem olika storlekar.

1 Secure Mail – small
Företag och organisationer med 1-100 användare.
2 Secure Mail – medium
Företag och organisationer med 101-500 användare.
3 Secure Mail – large
För företag och organisationer med fler än 501-1000 användare.
4 Secure Mail – x large
För företag och organisationer med fler än 1001-5000 användare.
5 Secure Mail – enterprise
För företag och organisationer med fler än 5000 användare.

 


 

Fördelar

Ökad informationssäkerhet

Skyddar organisationens mest exponerade information: användarnas mailkorgar.

Signering och kryptering

Varje användare kan individuellt signera och kryptera sina e-postmeddelanden.

Professionellt

Visar avsändarens namn, e-postadress och organisatoriska tillhörighet i certifikatet. Minskar risk för spoofing och falska avsändare.

Smart

Öka avkastningen på IT- investeringarna, eftersom möjlighet ges att effektivisera företagets arbetsflöden och skapa nya affärsprocesser.

Standardiserat

Baserad på de standardi- serade protokollen S/MIME och X.509 och utfärdas från TeliaSoneras Certification Authority som är en trusted root CA.

Enkelt införande

Ni behöver ingen egen driftmiljö. Stöd för mobila enheter. Kontroll över utgivning och administration av certifikaten.