Cystore

Elektroniska identiteter

En viktig del av säkerhet är att kunna visa och använda sin personliga elektroniska identitet på ett säkert sätt. Vi användare får tillgång till olika tjänster och funktioner som identiteten medger. På motsvarande sätt behöver identiteter hanteras och säkras för olika enheter och tjänster som konsumeras.

Telia – ensam betrodd utgivare av rootcertifikat i Norden

Visste ni att Telia är ensam betrodd utgivare av publika rootcertifikat i Norden och en av två i hela Euoropa?

Jämför certifikat med ert personliga pass i den fysisk världen. Du behöver ett pass för att kunna besöka olika platser och dessutom behöver det vara utfärdat
av en betrodd myndighet, i Sverige är det Polisen.

På samma sätt behöver alla våra elektroniska identiteter vara utfärdade av en betrodd utgivare. Det här har alla behov av och ni har det redan idag. Har ni valt det mest attraktiva alternativet som dessutom låst in alla känsliga ”nycklar” i Norden?

Vår certifikatsfabrik i Norden ger oss en unik position tillsammans med er som har ett extra vaksamt öga kring regelverk såsom Schrems 2 och Cloud Act. Vi vågar också sticka ut med att vårt erbjudande är mycket konkurrenskraftigt – utmana oss gärna!

Våra erbjudanden

Några exempel på dessa är:

  • Single SSL
  • SSL-Portal
  • Secure Mail
  • PKI as a Service
  • Beställ er nya elektroniska identitet direkt på webben