Identitet & autentisering - Cygate
Cystore

Identitet & autentisering

En viktig del av säkerhet är att kunna visa sin identitet för olika tjänster på ett säkert sätt. Användaren får tillgång till olika tjänster och funktioner som identiteten medger.

Om du vill höja säkerhetsnivån i er organisation och få spårbarhet och kontroll är första steget att införa någon form av digital identitetshantering. Med identiteten har tjänsteleverantörerna enklare att ge information och funktioner på individnivå.

Att skydda och visa sin digitala identitet

I dagens sociala värld på nätet där informationen flödar fritt och där människor interagerar med varandra, är det av stor vikt att individen kan lita på att ingen utger sig för att vara någon annan.

Med andra ord så är identitetsskydd och verifiering av stor vikt för organisationer som vill arbeta genom och med de sociala medierna.

Smarta kort, WPKI, USB-donglar

Cygate har under många år arbetat med säkra identiteter i olika miljöer och former. Att lagra identiteter på ett säkert sätt kan ske på olika sätt: smarta kort, wireless PKI (WPKI) och USB-donglar.

Vi hjälper dig att identifiera varför, vad och hur du ska införa digitala identiteter som bidrar till:

  • Bättre Spårbarhet.
  • Ökad Kontroll.
  • Högre Säkerhet.