Cystore

Yttre säkerhetsskydd

Oavsett om er onlineverksamhet går ner av en attack eller en överbelastning på grund av för många besökare så är konsekvenserna stora. Med vårt erbjudande kan du växa din digitala närvaro snabbt och ändå vara flexibel nog att växla upp i takt med antalet besökare.

Att växa snabbt idag kräver bland annat en digital närvaro som är flexibel och kan växla upp i takt med antalet besökare oavsett var, när och hur de vill interagera. Men det kräver också ett skydd mot oönskad och illvillig trafik som DDoS-attacker.

Risken att era kunder istället går till en konkurrent är stor. Nedtiden kan även ha som konsekvens att kundtjänst belastas och till följd extra kostnader, men kanske viktigast av allt. Ert varumärke riskerar att ta skada.

Telia CDN distribuerar ditt webbinnehåll globalt via molnet. Trafiktoppar hanteras automatiskt, och du når nya marknader utan investeringar i egen infrastruktur. Dessutom avlastas back-end och bidrar till ytterligare förbättrad prestanda och kostnadsbesparingar.

CDN Edge Security för webbapplikationer, data och API

Tekniken kring CDN har fått ett starkare fokus på säkerhetsmekanismerna och förknippas inte längre med enbart distribution av ditt webbinnehåll. CDN Edge Security arbetar utifrån flerlagersprincipen för att skydda er verksamet från de senaste cyberhoten.

Mer än 50% av all Internettrafik skapas av bottar som har mer att önska. De oönskade konskvenserna från dessa är att access till tjänster nekas, konton tas över och andra typer av försök till att påverka er verksamhet negativt.

  • Managed Cloud Security – Skydd med realtidsövervakning och begrängsning 24×7
  • DNS – Säkerställer att din webbplats hittas av besökarna
  • SSL/TLS – Skryddar ditt innehåll med kryptering
  • Lager 3, 4 och 7 DDoS-skydd – Säkerställer att ditt digitala innehåll och dina affärsapplikation är tillgängliga
  • Web Application Firewall – Säkrar applikationer och API från kända hot
  • Bot mitigation – Skiljer människor från skadliga robotar
  • Origin Protection – Skyddar din ursprungsinfrastruktur från attacker