Cystore

Är du beredd på en DDoS-attack?

Idag är DDoS-attacker en av de största risker ett företag kan utsättas för. De cyberkriminella använder billiga eller gratisverktyg som är lätta att få tag på som kan översvämma ditt företagsnät med så mycket trafik att det slutar fungera effektivt.

Det utförs långt fler attacker idag än tidigare, de är mer sofistikerade och mer skadliga då de inte enbart attackerar din infrastruktur med massiv trafik utan de attackerar ditt applikationslager – oftast samtidigt som större attacker för att skapa förvirring.

Är du beredd på en DDoS-attack?

Cygate tillsammans med Telia erbjuder det mest heltäckande och kraftfulla skyddet mot DDoS-attacker. För att stoppa de största och mest avancerade attackerna krävs skydd i olika lager. Med våra DDoS-erbjudanden detekteras cyberattacker och oönskad trafik tvättas bort.

Era tjänster förblir åtkomliga även om ni skulle utsättas för en attack. Våra erbjudanden minimerar automatiskt attackens effekt och låter legitim trafik passera så ostört som möjligt.

Våra erbjudanden

Några exempel på dessa är:

  • DDOS – Kundplacerad
  • DDOS – Internet
  • DDOS – Molnet