Cystore

Behovsanpassad säkerhet

Att mötas på era premisser och behov är vår vardag som systemintegratör. Vi rör oss inom alla branscher och segment där vi möts av olika behov och där vi tar oss an utmaningar tillsammans med er. Drivkraften hos oss som integratör är att ständigt utmana oss själva tillsammans med er. Det är just det som också attraherar medarbetar till oss, vi är – Home of Experts – och vi vill därför uppmuntra er till att utmana oss att utmana er.

Säker design

Med målsättning att bygga en robust och säker IT-arkitektur som är hållbar över tid, oavsett om det handlar om fysiskt IT-infrastruktur, molnet eller specifika tillgångar, börjar vi med krav- och designarbete. Att från början metodiskt anamma security by design underlättar även framtida förändringar. En säkerhetsgeneration sägs vara 1 år och sätter vi det i kontexten för oss människor sker förändringar med en rasande takt. Av denna anledningen blir vårt byggsätt en konkurrensfördel men också något som regelbundet behöver revideras.

Säkerhet i tillgångarna

Idag möter vi allt för ofta situationer där kunder köpt in omfattande lösningar eller licensavtal men nyttjar en bråkdel. Det leder till att kunderna omvärderar sina inköp när det är dags att förnya eller gå ut i ny upphandling och då skär ner på budgeten. Det vi vill uppnå tillsammans med er är att nå den fulla potentialen på redan installerad bas, och gärna innan det är för sent. Era behov tillsammans med våra experter är den matchningen som krävs för att möta det ökade behovet av att säkra upp era tillgångar rätt.

Säkerhet i molnet

Både publika och privata kunder strävar idag efter någon form av molnanvändning. Allt för ofta tar man in områdesspecifik kompetens för säkerställande av behov. Tyvärr resulterar arbetet i flera punktlösningar som inte hänger ihop eller i vart fall blir onödigt komplext. Det Telia Cygate bistår med är en holistisk syn på behovet och där operatörs- tillsammans med systemintegratörserbjudanden resulterar i en heltäckande och effektiva lösningar där ni som kund kan fokusera på verksamhetsnyttan.

Så här gjorde en kund till Telia och Cygate

  • Förvaltningsramverk för klassificering av data
  • Azure Stack Hub i Telias datacenter för känslig data
  • Publika Azure för samverkansverktyg
  • Azure AD för att kontrollera datalagringspolicy

Frikoppla era verksamhetstjänster på ett säkert sätt

För att åskådliggöra vår roll tillsammans med er delar vi in behovet i tre nivåer. Telia som operatör har Nordens största kapacitet av kommunikation och bygger ständigt nya och effektivare infrastrukturella lösningar som blir en stabil plattform i grunden.

Cygate är den flexibla systemintegratören som säkerställer att den grundläggande tekniken anpassas för kundernas verksamheter. Med våra experters verksamhetsförståelse skapar vi effektiva lösningar för er verksamhet.

Vi strävar efter att, med långsiktighet och bredd, på ett säkert sätt frikoppla de underliggande lagren med infrastruktur till förmån för att ni ska kunna fokusera på era kärnverksamheter, verksamhetsutveckling och dess nyttoeffekter. Det medför att ni inte i alla lägen behöver bygga teknisk kompetens i alla lager.