Cystore

Skydda det viktigaste du har med rätt säkerhet

Cybersäkerhet - en helhet av lösningar

I en värld med ökad komplexitet, ökad sårbarhet och ökad affärsrisk är grundläggande cybersäkerhet på alla områden otroligt viktigt. Hur väl samverkar människa, teknik och rutiner samt hur hanteras identitet, information och spårbarhet i en verksamhet som växer och digitaliseras i allt högre takt.

Våra expertisområden sträcker sig från IT- till informationssäkerhet och våra team har lång erfarenhet samt djup och bred kompetens inom säkerhetsområdet som helhet. Teamen är vana att arbeta tillsammans med er organisation och tillsammans blir vi riktigt starka. Samverkan är viktigt för oss då den som kan er verksamhet bäst är självklart ni. Vi är även ensamma i Norden med högsta certifieringarna på de största IT-leverantörerna inom säkerhet.

Testa cybersäkerheten!

Arbetar du med IT- och informationssäkerhetsfrågor? Gör vårt snabbtest för att mäta er organisations nuläge. Passa också på att se vår cybersäkerhetsguide. I den går vår säkerhetsexpert Fredrik Börjesson igenom hur ni bör tänka och agera innan, under och efter en cyberincident. Du får också tips på hur du som säkerhetsansvarig, på ett enkelt sätt, kan förklara värdet av att prioritera cybersäkerhet.


Mer visibilitet

Utan spaning ingen aning. Visibilitet över sin hela miljö med aktuell status och möjlighet att analysera och se mönster är av yttersta vikt i dagens Cybersäkerhetslandskap. Cygates experter kan hjälpa dig med allt från klassisk övervakning av trafik till spårbarhet och dekryptering. Bland annat genom vår Security Operations Center.


Ökad tillgänglighet

Se till att ni har rätt kapacitet nu och i framtiden för att kunna leverera applikationer och molntjänster till medarbetare och kunder – även under attacker eller annan överbelastning. Utan rätt tillgänglighet, kapacitet och redundans är verksamheten sårbar.

 


Rätt identitet

Se till att rätt enhet eller användare får tillgång och åtkomst till rätt information men säkerställ också att informationen enbart är tillgänglig för dem med rätt rättigheter. När information blir tillgänglig överallt ifrån och på multipla plattformar och enheter är identiteten nyckeln, Cygate har lång erfarenhet av identitetstjänster.


Starka intrångsskydd

Säkra er verksamhet, applikationer och enheter mot intrångsförsök utan att försvåra för användaren. Kryptera och segmentera information och applikationer så att rätt användare eller enhet har tillgång till rätt information samtidigt som den är skyddad för intrång.


 

Kunder berättar om sin säkerhetslösning