Cystore

Skydda det viktigaste du har med rätt säkerhet

Cybersäkerhet - en helhet av lösningar

Det är viktigt att samverka med en trygg och pålitlig partner och speciellt inom säkerhet. Det underlättar om partnern har förståelse för och aktivt arbetar med mer än bara säkerhet. Trenden är tydlig att kunderna önskar samverkan med partners som förstår sig på verksamheter och deras digitalisering samt har ett bredare kunnande och erbjudande utöver enbart säkerhet.

Vår kombination av Telia och Telia Cygate, kommunikation och IT, är unik och gör att vi är er trovärdiga och stabila partner som levererar helhetslösning för en säker och robust digital infrastruktur. Vi kan hantera hela behovskedjan från rådgivning och konsultativt stöd till tekniska lösningar för såväl uppkoppling och kommunikation som nätverk, säkerhet och hybrid-IT.

Våra erbjudanden

ikon-sakerhetsradgivning

Säkerhetsrådgivning

Analyser med eller utan verktyg tillsammans med våra experter

Läs mer

ikon-digitalt-vaktbolag

Digitalt vaktbolag

Ett samspel mellan människor, processer och verktyg

Läs mer

ikon-behovsanpassad-sakerhet

Behovsanpassad säkerhet

Säkerhet i infrastrukturen, i molnet och i tillgångarna

Läs mer

ikon-elektroniska-identiteter

Elektroniska identiteter

Hantera personliga och enheters elektroniska identiteter

Läs mer

ikon-ddos-skydd

DDOS-skydd

Motverka överbelastningsattacker

Läs mer

ikon-yttre-sakerhetsskydd

Yttre säkerhetsskydd

CDN Edge Security för webapplikationer, data och API

Läs mer

Vad vi ser och hur Telia och Telia Cygate agerar

Cyberattackerna blir allt fler och mer avancerade. Att hänga med i dagens förändringstakt är inte enkelt och dessutom står verksamhetens digitaliseringsbehov oftast högt upp på dagordningen. Rätt hanterat kan säkerhetsarbetet skapa konkurrensfördelar därför är trenden tydlig mot att de strategiska besluten tas tillsammans med verksamheten på ledningsnivå.

Ensam är inte stark och alla behöver samverka på olika sätt vilket vi på Telia och Telia Cygate tagit fasta på i vårt ekosystem för att förebygga och bekämpa cyberkriminella på olika nivåer. För oss är riktningen tydlig, det handlar om en helhetssyn på säkerhet och ett gott samarbete med andra för att lyckas. Tillsammans med er, samarbetspartners och kollegor i branschen – verkar vi för robust säkerhet som samtidigt är flexibel och kundanpassad.

Erbjudanden och tjänster

Telia och Telia Cygate har en mängd erbjudanden som kan anpassas till era behov. För oss är det väsentligt att dialogen tar sin början på en övergripande nivå för att möta era verksamheter innan vi gemensamt matchar ett behov mot en lösning för er. Med anledning av ett behovsanpassat synsätt har stor vikt lagts på våra konsultativa tjänster där vi gärna agerar er guide med stöd av vår metod FARAO.

Tillsammans med våra erbjudande finns en hel portfölj med olika tjänster. De centralt managerade tjänsterna, Managed Security Services, utgör grunden i våra erbjudande och därtill har vi vår starka konsultativa organisation som arbetar nära er.

Kunder berättar om sin säkerhetslösning