Cystore

Vi erbjuder

Cybersäkerhet

I en värld med ökad komplexitet, ökad sårbarhet och ökad affärsrisk är grundläggande cybersäkerhet på alla områden otroligt viktigt. Hur väl samverkar människa, teknik och rutiner samt hur hanteras identitet, information och spårbarhet i en verksamhet som växer och digitaliseras i allt högre takt. Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi erbjuder arbetsplatstjänster som ser till att dina användare har säker tillgång till rätt verktyg och information, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Vi på Cygate älskar effektiva lösningar för att hantera datorer, enheter, applikationer och information i din organisation. Läs mer

Livscykeloptimering

Numer levereras alltfler it-lösningar som mjukvarubaserade funktioner i licensform och ofta som tjänster man prenumererar på. Likt ett ”Netflix-abonnemang” tillkommer dessutom löpande nya funktioner. I vår roll som partner guidar vi er genom hela livscykeln. Vi ser till att löpande automatisera och effektivisera er IT-verksamhet. Genom att kontinuerligt planera, implementera och hantera er digitala transformation maximerar vi er investering i teknik och åstadkommer önskvärda resultat. Läs mer

Nätverk

Idag är ett tillgängligt, stabilt och säkert nätverk en självklarhet för alla organisationer och verksamheter. Allt högre krav ställs dessutom på att nätverket är flexibelt, utvecklas i takt med och tillgodoser verksamhetens behov. Alla vill vi alltid kunna vara tillgängliga, uppkopplade och närvarande på ett smidigt och säkert sätt var vi än befinner oss. Läs mer

Server, lagring & moln

Grundläggande för all IT är lagring och processering av information, så skalbart, effektivt och tillgängligt som möjligt. Den senaste och konstant utvecklande tekniken har gjort detta komplext men också öppnat upp enorma möjligheter i hur vi lagrar och tillgodogör information till verksamheten. Läs mer