Välkommen till vår samtalsserie - Cygate
Cystore

Välkommen till vår samtalsserie

Vi vill guida dig i frågor som rör IT och verksamhet. I den här serien kommer vi att ta upp aktuella och intressanta ämnen för att kunna bidra med tänkvärda tips som kan göra skillnad, både för dig och för er verksamhet.

Experter med olika perspektiv

Genom att bjuda in olika experter som resonerar kring viktiga och intressanta frågeställningar inom allt från säkerhet, tillgänglighet, konkurrenskraft och förändring kommer vi att få möjlighet att se på utmaningar som alla verksamheter ställs inför utifrån olika perspektiv. Samtalen leds av Jenny Lindgren, COO på Cygate.

Cybersäkerhet i kristider

I första avsnittet pratar vi om cyberkriminalitet i kristider och säkert hemmajobb. Jenny samtalar med Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum (NOA) och Fredrik Börjesson, Cyber säkerhetsexpert på Cygate om hur kristider gör oss informationstörstiga och oförsiktiga.

Jenny Lindgren på Cygate

Delar av innehållet:

Om Cyberkriminalitet 

  • Cyberkriminella utnyttjar människors oro och informationstörst under kriser för att begå bedrägerier.
  • Ifrågasätt om det som erbjuds verkligen kan vara sanning.

Råd till verksamhetsansvariga

  • Skapa trygghet med regelverk för hemarbete
  • Hur ska vi kommunicera med varandra?
  • Vilka säkerhetstjänster måste vara installerade?
  • Hur och när ska system uppdateras?
  • Använd organisationens verktyg
  • Tydliggör hur uppdaterade policys, rutiner och arbetssätt skall kommuniceras

Topptips

  • Kartlägg verksamhetens kritiska processer och arbetssätt
  • Upprätta tydlig policy för hur hemarbete skall gå till

Cyberhygien och policies

Du kan också läsa Fredrik Börjesson tips om hur du gör för att upprätthålla Cyberhygienen under kristider.  Dessutom ger han tips på hur du kan göra för att kunna arbeta hemma på ett säkert sätt eller guida dig till en tryggare IT-miljö genom Guiden.

Nästa avsnitt

I nästa avsnitt kommer vi att resonera kring tillgänglighet och hur du får till rätt förutsättningar för att arbeta hemma på ett hållbart sätt. Håll utkik!