Välkommen till vår samtalsserie - Cygate
Cystore

Välkommen till vår samtalsserie

Vi vill guida dig i frågor som rör IT och verksamhet. I den här serien kommer vi att ta upp aktuella och intressanta ämnen för att kunna bidra med tänkvärda tips, både för dig och för er verksamhet. Samtalen leds av Jenny Lindgren, COO på Cygate.

Hindrar säkerheten det digitala samarbetet?

Tack vare digitala verktyg har många organisationer kunnat ställa om verksamheten till distansarbete. Men många missar möjligheterna, och förståelsen mellan distansarbete och vad vi kallar digitalt samarbete. Förutom verktygen, förändrat arbetssätt och platsen där arbetet bedrivs handlar det om ett förändrat ledarskap som tar hänsyn till människan. Det går inte att stirra sig blind på att saker är ”tekniskt lösta” eller att låta säkerhetsaspekterna styra så att det dagliga arbetet inte fungerar på ett optimalt och ett användarvänligt sätt. En mogen organisation behöver arbeta mer agilt och utveckla sättet man samarbetar digitalt i sin organisation.

Hör Christofer Tibbelin, Senior säkerhetsarkitekt, Cygate och Oscar Berg, Digital strateg Telia Professional Services samtala med Jenny Lindgren, COO på Cygate i senaste avsnittet i vår samtalsserie.

Läs mer om Christofer och säkerhet här. Vill du få till ett mer kreativt, levande och  strategiskt samarbete? Läs mer här.

Vad hände med hållbarheten?

Hör Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och Fredrik Sidmar, VD Cygate samtala med Jenny Lindgren, COO Cygate om vägen framåt med bibehållet fokus på hållbarhet.

Närvarande – på distans

De digitala verktygen är många, men hur ser vi till att inte tappa bort den mänskliga aspekten? Om detta och mycket annat hör du Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats på Cygate och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare samtala om med Jenny Lindgren, COO på Cygate i senaste avsnittet i vår samtalsserie.

Cybersäkerhet i kristider

Säkerhetsarbetets fokus i organisationer går från att ha handlat om konfidentialitet och integritet, till att handla om tillgänglighetsfrågor. Hör Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA och Fredrik Börjesson, Cybersäkerhetsexpert på Cygate resonera med Jenny Lindgren, COO på Cygate om dessa säkerhetsfrågor i första avsnittet i en serie.