Välkommen till vår samtalsserie - Cygate
Cystore

Välkommen till vår samtalsserie

Vi vill guida dig i frågor som rör IT och verksamhet. I den här serien kommer vi att ta upp aktuella och intressanta ämnen för att kunna bidra med tänkvärda tips, både för dig och för er verksamhet. Samtalen leds av Jenny Lindgren, COO på Cygate.

Vad hände med hållbarheten?

Även om pandemin förändrat sättet vi arbetar på så innebär det inte att andra saker slutat att vara aktuella. Hållbarhets- och klimatfrågor är fortfarande mycket viktiga, som företag måste fortsätta adressera och ta hänsyn till. Hör Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och Fredrik Sidmar, VD Cygate samtala med Jenny Lindgren, COO Cygate om vägen framåt med bibehållet fokus på hållbarhet.

Närvarande – på distans

Vårt arbetssätt har under de senaste månaderna förändrats till att vara helt digitalt och på distans. För många är arbetsplatsen hemma. Det innebär nya omständigheter, både för dig som medarbetare och som ledare. De digitala verktygen är många, men hur ser vi till att inte tappa bort den mänskliga aspekten? Om detta och mycket annat hör du Anders Jägermo, affärsägare Digital arbetsplats på Cygate och Anna Bennich, psykolog, föreläsare och författare samtala om med Jenny Lindgren, COO på Cygate i senaste avsnittet i vår samtalsserie.

Cybersäkerhet i kristider

Covid19 ställer verksamheter och alla oss människor världen över inför en helt ny situation. Pandemin påverkar IT-frågor och företagens säkerhetsarbete. Kriminella utnyttjar krisläget vi befinner oss i genom att locka folk att agera vårdslöst, till exempel att få oss att klicka på en länk för att få information. Detta kan sedan leda till att filer man har på sin dator låses. I en krissituation är vi benägna att inte tänka helt klart. Säkerhetsarbetets fokus i organisationer går från att ha handlat om konfidentialitet och integritet, till att handla om tillgänglighetsfrågor. Hör Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA och Fredrik Börjesson, Cybersäkerhetsexpert på Cygate resonera med Jenny Lindgren, COO på Cygate om dessa säkerhetsfrågor i första avsnittet i en serie.

Delar av innehållet:

Om Cyberkriminalitet 

  • Cyberkriminella utnyttjar människors oro och informationstörst under kriser för att begå bedrägerier.
  • Ifrågasätt om det som erbjuds verkligen kan vara sanning.

Råd till verksamhetsansvariga

  • Skapa trygghet med regelverk för hemarbete
  • Hur ska vi kommunicera med varandra?
  • Vilka säkerhetstjänster måste vara installerade?
  • Hur och när ska system uppdateras?
  • Använd organisationens verktyg
  • Tydliggör hur uppdaterade policys, rutiner och arbetssätt skall kommuniceras

Topptips

  • Kartlägg verksamhetens kritiska processer och arbetssätt
  • Upprätta tydlig policy för hur hemarbete skall gå till

Cyberhygien och policies

Du kan också läsa Fredrik Börjesson tips om hur du gör för att upprätthålla Cyberhygienen under kristider.  Dessutom ger han tips på hur du kan göra för att kunna arbeta hemma på ett säkert sätt eller guida dig till en tryggare IT-miljö genom Guiden.

Nästa avsnitt

Är det något i avsnittet i samtalsserien som väckte ditt intresse?
Eller har du uppslag på innehåll som du tycker vi ska prata om i ett kommande avsnitt? Hör gärna av dig till Jenny Lindgren, jenny.lindgren@cygate.se