Cystore

Press

Cygate ny vinnare i Kammarkollegiets IT-driftupphandling

16 november, 2017

Moln- och systemintegratören Cygate, en del av Telia, får underteckna Kammarkollegiets ramavtal för mellanstora myndigheters IT-drift, IT Drift Mellan. Cygate får som ny leverantör konkurrera med nio andra i mellansegmentet på en marknad för IT-driftstjänster som omsätter minst en miljard kronor per år i tre år med förlängningsoption på ytterligare fyra. Tidigare ramavtal på området innehöll 22 leverantörer. Det nya avtalet omfattar såväl traditionell infrastrukturdrift som hybrid-IT med stöd av externa molnleverantörer samt nät- och säkerhetsfunktioner. Avtalet ersätter fyra äldre ramavtal inom IT-drift där samtliga har löpt ut under 2017.

Cygate väljer Waystream som partner inom avancerad hårdvara för bredbandsnät

6 oktober, 2017

Det svenska bolaget Waystream, som utvecklar avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partnerskap med Teliaägda Cygate. Partnerskapet gör att Waystream stärker sin position på den svenska marknaden där Cygate är en viktig aktör gentemot bredbands- och stadsnätskunder. Cygate är ett bolag i TeliaSonera-koncernen med 40-års erfarenhet av …

1 2 3 4 5 9