Cystore

Press

Cybersäkerhet i kristider – hör samtalet

22 april, 2020

Covid19 ställer verksamheter och alla oss människor inför en helt ny situation. Pandemin påverkar IT-frågor och företagens säkerhetsarbete samt vårt beteende. Kriminella utnyttjar krisläget vi befinner oss i genom att locka folk att agera vårdslöst. Till exempel kan de få oss att klicka på en länk för att få information, vilket kan leda till att filer man har på sin dator låses. I en krissituation är vi benägna att inte tänka helt klart. Säkerhetsarbetets fokus i organisationer går från att ha handlat om frågor som rör konfidentialitet och integritet, till att nu handla om tillgänglighet. Hör Cygates samtal om dessa säkerhetsfrågor i första avsnittet i en serie.

Cygate utökar sin molnportfölj med säker lagring via svenska Storegate

24 september, 2018

Cygate, en del av Telia utökar sin molnportfölj med säker lagring. GDPR har inneburit att allt fler företag ställer krav på att företagets filer lagras i Europa och i vissa fall till och med i Sverige. Med den nya amerikanska lagen ”Cloud Act” blir det dessutom helt avgörande vilken leverantör svenska företag väljer för att undvika utländska myndigheters möjlighet att komma åt lagrad information. Därför erbjuder nu Cygate sina kunder Storegates tjänster som en del i sitt tjänsteutbud för lokala molntjänster.

1 2 3 4 9