Cystore

Press

Cybersäkerhet i kristider – hör samtalet

22 april, 2020

Covid19 ställer verksamheter och alla oss människor inför en helt ny situation. Pandemin påverkar IT-frågor och företagens säkerhetsarbete samt vårt beteende. Kriminella utnyttjar krisläget vi befinner oss i genom att locka folk att agera vårdslöst. Till exempel kan de få oss att klicka på en länk för att få information, vilket kan leda till att filer man har på sin dator låses. I en krissituation är vi benägna att inte tänka helt klart. Säkerhetsarbetets fokus i organisationer går från att ha handlat om frågor som rör konfidentialitet och integritet, till att nu handla om tillgänglighet. Hör Cygates samtal om dessa säkerhetsfrågor i första avsnittet i en serie.

1 2 3 9