Cystore

För effektivare bemanning satsar vi mer på resursplanering

26 februari, 2021

Cygate väljer Cinode för effektivare Skills Management

Cygate och Telia Professional Services implementerar Cinode för hantering av kompetenser, CV:n och matchning av efterfrågade skills mot tillgängliga medarbetare.

– Cinode kommer väsentligt underlätta för oss att hitta rätt kompetens och effektivisera bemanningen. Vi ökar även möjligheten till staffing mellan enheter och geografier, kortar säljcykeln för konsulter och förbättrar våra prognoser, säger Fredrik Sidmar CEO på Cygate och Head of Telia Professional Services.

I dag saknar organisationer intern struktur och kunskap för att hantera sin viktigaste tillgång – medarbetarnas kompetens. Kompetensen behöver samlas, visualiseras och ständigt utvecklas. För att lyckas krävs digitala verktyg och processer som skapar transparens och undviker personberoende. Det utgör grunden för individanpassad personlig utveckling, högre medarbetarengagemang och ett starkare varumärke.

– Efter en rigorös utvärdering är vi på Cinode oerhört stolta över partnerskapet med Cygate  och Telia, säger Johan Haeger, Head of Enterprise Sales på Cinode.

Cinode fortsätter att expandera snabbt som den ledande plattformen inom Skills Management med tiotusentals användare i fler än 20 länder.

– Vi är imponerade över hur Cinode på kort tid onboardat vår organisation och även delat med sig av kunskap och insikter som hjälpt oss skapa nya workflows för hantering av kompetenser, CV och resursplanering, säger Fredrik.

 

Johan Haeger
Head of Enterprise Sales, Cinode
johan.haeger@cinode.com
0702 67 13 34

 

Fredrik Sidmar
CEO på Cygate och Head of Telia Professional Services
fredrik.sidmar@cygate.se
072 5098010