Cygate vinnare i Kammarkollegiets upphandling av Datacenter - Cygate
Cystore

Cygate vinnare i Kammarkollegiets upphandling av Datacenter

16 mars, 2017

Moln- och systemintegratören Cygate, en del av Telia, har undertecknat Kammarkollegiets ramavtal för upphandling av Datacenter. Cygate får nu som en av sex utvalda leverantörer konkurrera om offentliga avrop på datacenterområdet vid rikstäckande och regionala upphandlingar. Kammarkollegiet uppskattar att den totala omsättningen kring ramavtalen för Datacenter uppgår till en miljard kronor per år.

Cygate har den 10 mars undertecknat Kammarkollegiets ramavtal för upphandling av Datacenter (96-[86/87/88/89]-2015) från 2017-03-10 till 2019-03-31 med en förlängningsoption till och med 2021-03-31. Avtalsområdet omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kundunik tjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter.

Mer om Cygates erbjudande inom datacenter.

Det innebär att Cygate nu som en av sex utvalda leverantörer får konkurrera vid offentliga upphandlingar på datacenterområdet. Avtalet är skapat för att ersätta och sammankoppla två tidigare ramavtal, Nätverksprodukter samt Server och Lagring. Cygate har tidigare varit leverantör i det ersatta ramavtalet kring Nätverksprodukter, vilket innebär att möjligheterna att konkurrera om nya avrop kring server- och lagringsområdet ökar väsentligt. Avtalet är uppdelat i fyra olika regioner – Norra, Södra, Östra samt Rikstäckande – samtliga utvalda leverantörer har fått teckna samtliga fyra ramavtal.

asa-landenBakgrunden till Kammarkollegiets beslut att slå samman befintliga ramavtal till ett gemensamt avtal för hela Datacenterområdet är förenkla upphandlingsprocessen genom att samla alla produkter och tjänster nödvändiga för datacenter i ett gemensamt format. I sin förstudie* till upphandlingen från 2015 noterar man att produktområdena integreras mer och mer samt att infrastruktur som molntjänst är ett område i stark tillväxt.

– Vi är förstås mycket glada att dessa avtal nu är redo för avrop och ser fram emot att bidra till den samhälls- och medborgarnytta som digitaliseringen innebär. De kommande åren kommer sättet offentlig verksamhet bedrivs på att förändras i grunden, och digital transformation är central för att möjliggöra bättre samhällsservice till medborgarna och mer tids- och kostnadseffektiv förvaltning. Cygate är väl positionerat för att ta en ledande roll på området, inte minst genom att vi idag driver tre datacenter i Sverige och att vi genom Telias datanät och vår säkerhetsexpertis kan erbjuda kvalitets- och integritetssäkrad helhetsleverans och skräddarsydda lösningar, säger Cygates VD (interim) Åsa Landén Ericsson.

För mer information:

Åsa Landén Ericsson
VD (interim) Cygate
Telefon: 0702-509 80 09
E-post: asa.landen@cygate.se

Kammarkollegiets ramavtal:

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/datacenter/

*Citerad förstudie:

https://www.avropa.se/globalassets/forstudierapporter-vt–it/forstudie-datacenter-servrar-lagring-natverksprodukter-samt-narliggande-produkter-och-tjanster.pdf