Cystore

Cygate växlar upp – Storsatsar på molnlösningar

24 februari, 2021

Teliaägda Cygate storsatsar och under 2020 anställdes oerhört många kompetenta medarbetare som kommer att jobba med satsningen Cygate Hybrid Cloud. Målet med satsningen är att ta mer mark inom affärsområdet molnlösningar och hand i hand med Telia blir Cygate en svårslagen aktör på marknaden.

Cygate har idag över 600 anställda och omsätter ca 2,2 miljarder kronor, vilket gör företaget till en av de större aktörerna inom systemintegration på den svenska marknaden. I samband med accelerationen på personalstyrkan vill Cygate även öka sin synlighet. Samarbetet med Telia är en nyckelkomponent i den pågående tillväxtresan och efter att ha gjort sitt bästa år hittills under 2020 är IT-aktören redo att ta mark.

Molnlösningar är ett område där samarbetet med Telia kommer till sin rätt. Och ett område där Cygate just nu lägger majoriteten av sina resurser. Efter att ha jobbat med molnlagring i flera år är det nu tydligt att hela affärsverksamheten rör sig i den riktningen. Därför har företaget sjösatt satsningen Cygate Hybrid Cloud och rekryterat ett stort antal nya medarbetare som ska fokusera på att utveckla företagets molntjänster.

– Den stora personaltillsättningen och vår satsning inom molntjänster går väl ihop med ambitionen vi på Cygate har att växa ännu mer. Någonting som vårt samarbete med Telia i mångt och mycket möjliggör. Kombinationen operatör och systemintegratör stärker vår position avsevärt, speciellt inom områden som säkerhet, proptech och 5G, säger Fredrik Sidmar, vd på Cygate.

Förstärkt ledningsgrupp
Under 2020 förnyades ledningsgruppen på Cygate och består idag av sju kvinnor och sju män. Bland de nya rekryterna är Pernilla Benerfalk som senast kommer från Fujitisu och axlar rollen som chef för Cygate Operations. Även Pamela Leijon är ett av de senaste tillskotten i ledningsgruppen. Hon kommer tidigare från Accenture och är idag chef över region Syd.

För mer information kontakta:
Fredrik Sidmar, VD på Cygate
072-509 80 10
fredrik.sidmar@cygate.se