Cystore

Cygate storsatsar på montjänster

20 februari, 2021

Cygate hjälper kunderna på resan till en säker, flexibel och hållbar IT-miljö, baserat på både privata och publika moln. Företaget har rekryterat ett 70-tal nya medarbetare under 2020, bland annat infrastrukturarkitekter, säkerhetsspecialister och konsulter. Även ledningen har stärkts och består nu av lika många kvinnor som män.

Hybrid IT hägrar för många IT-avdelningar. Det tillgodoser behovet av lokalproducerade privata moln för verksamhetskritiska applikationer samtidigt som det erbjuder möjligheten att köpa kostnadseffektiva och skalbara lösningar som publika molntjänster. Som dessutom ofta produceras på ett energismart sätt. Säkerhet, flexibilitet och hållbarhet, hand i hand. Men resan dit kan vara snårig. Frågor kring hur man ska hantera data, säkerhet och nya affärsmodeller utmanar.

– Hjulen på den digitala utvecklingen snurrar nu snabbt. Ambitionsnivån bland företag och i offentlig sektor har höjts, inte minst på grund av pandemin. Vår roll är att guida dessa organisationer utforma pålitlig och flexibel IT-infrastruktur som möter snabbföränderliga behov i verksamheten. Oavsett om det handlar om att rulla ut och förvalta kritiska applikationer på privata moln eller att ge medarbetare säker tillgång till fler populära IT-tjänster som produceras på olika publika molntjänster, berättar Fredrik Sidmar, VD på Cygate, ett dotterbolag till Telia.

Cygate kan tillsammans med Telia och partners som till exempel Microsoft, Amazon och Cisco erbjuda en helhetslösning för kundens hybrida IT-miljö med server, lagring, säkerhet och nät, baserat på tekniker som 5G, Wifi 6 och NB-IoT, samt tillhörande konsulttjänster, oavsett om det handlar om att digitalisera kontorsmiljöer, fabriker eller vårdmiljöer. Alla tjänster som produceras i Cygate och Telias datahallar drivs dessutom med 100 % förnybar energi och bidrar till en mer hållbar drift.

– Vi rustar oss nu för framtiden, där vi i allt högre utsträckning rör oss i gränslandet där moln, säkerhet och nät konvergerar, och har därför gjort ett 70-tal rekryteringar under året som gått.  Det handlar om ett långsiktigt kompetenslyft inom dessa områden för att hjälpa våra kunder på resan till en hybrid IT-miljö, fortsätter Fredrik Sidmar.

Som ett led i satsningen har Cygate också stärkt sin ledningsgrupp, som nu består av lika många kvinnor som män. Bland annat rekryterades Jenny Lindgren till rollen som Chief Operating Officer, med en bakgrund på ledande roller inom bland annat Evry.

– Vi är övertygade om att mångfald och en inkluderande arbetsmiljö ökar engagemang, prestation och innovation och på så vis stärker verksamheten och berikar vår företagskultur. Det är något vi vet vi måste förbättra och arbetar strukturerat med, inte bara inom Cygate utan inom hela Telia-koncernen. Mina kvinnliga kollegor i ledningsgruppen blir viktiga förebilder för andra ledare och medarbetare inom Cygate, så detta är helt klart ett steg i rätt riktning, avslutar Fredrik Sidmar.