Cygate ny vinnare i Kammarkollegiets IT-driftupphandling - Cygate
Cystore

Cygate ny vinnare i Kammarkollegiets IT-driftupphandling

16 november, 2017

Moln- och systemintegratören Cygate, en del av Telia, får underteckna Kammarkollegiets ramavtal för mellanstora myndigheters IT-drift, IT Drift Mellan. Cygate får som ny leverantör konkurrera med nio andra i mellansegmentet på en marknad för IT-driftstjänster som omsätter minst en miljard kronor per år i tre år med förlängningsoption på ytterligare fyra. Tidigare ramavtal på området innehöll 22 leverantörer. Det nya avtalet omfattar såväl traditionell infrastrukturdrift som hybrid-IT med stöd av externa molnleverantörer samt nät- och säkerhetsfunktioner. Avtalet ersätter fyra äldre ramavtal inom IT-drift där samtliga har löpt ut under 2017.

Upphandlingen IT Drift 2016 skall underlätta för myndigheter att skaffa IT-drift med tillhörande funktioner som tjänst. Upphandlingen ersätter ramavtalet ”IT Drift 2010 Helhetsdrift” som löper ut i februari 2017, samt de övriga ramavtalen inom IT drift som upphört; Användarnära funktioner, Hosting och På-plats drift.

Upphandlingen innebäratt antalet leverantörer med ramavtal inom IT Drift minskar från 22 till 10 för mellanstora myndigheter. Upphandlingen är en framgång för Cygate som tidigare inte haft ramavtal inom området men under en rad år satsat hårt på IT- och molndrift.

– Kammarkollegiets granskning validerar Cygates styrka som helhetsleverantör av hybrid-IT och lokalproducerade IT-tjänster inom drift, nät och säkerhet. Behovet av en bred lokal partner med spetskompetens och stark infrastruktur ökar snabbt i takt med att fler IT-funktioner ska utföras säkert över nätet samtidigt som hoten växer. Cygate kommer att garantera den digitala hållbarheten hos allt fler av Sveriges viktigaste verksamheter, säger Cygates VD Fredrik Sidmar.

Det nya avtalet är bredare än de gamla, leverantörerna kan exempelvis erbjuda såväl traditionell infrastrukturdrift som hybrid-IT med molntjänster från tredje part i kombination med andra drifttjänster. Det finns också ett ökat fokus på säkerhetsområdet samt skydd av persondata.

Upphandlingen görs parallellt för små, mellanstora och stora myndigheter. Målgruppen för IT Drift Mellan är ett hundratal myndigheter och organisationer med 100-400 anställda, men även större eller mindre myndigheter får handla på avtalet om behovet eller tjänsternas komplexitet motiverar detta.

Upphandlingen omfattar tjänster inom IT-området inklusive applikationsdrift, -förvaltning, applikation som tjänst, Utskrift, Klienter, Datacentertjänster inklusive infrastruktur- och plattformstjänster (IaaS och PaaS), säkerhetskopiering, datalagring, arkivering samt nätverk och kommunikation (bl.a. LAN/WLAN/WAN, brandväggar, digitala möten, telefonisttjänster).

För mer information: 

Fredrik Sidmar
VD Cygate
Telefon: 072-509 80 10
E-post: fredrik.sidmar@cygate.se

Kammarkollegiet: http://www.avropa.se/Nyheter/2017/itu/it-drift—dom-har-fallit/