CYGATE FÅR UTMÄRKELSE SOM CISCO ADVANCED CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIZED PARTNER - Cygate
Cystore

CYGATE FÅR UTMÄRKELSE SOM CISCO ADVANCED CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIZED PARTNER

2 juli, 2020

Cygate har som en av ytterst få partners nu även erhållit högsta status Advanced inom Cisco Customer Experience. Detta säkerställer att Cygate håller högsta kvalitet när det gäller att guida kunder i hanteringen av mjuk-och hårdvara samt tillgodose dem säkra och optimala IT-lösningar.

– Vi är riktigt stolta över att ha fått den kvalitetsstämpel som Cisco Advanced CX Specialized innebär. Cisco ser vår helhjärtade satsning och potential inom området. Genom vårt arbete som kundens guide ger vi dem bästa möjliga affärsnytta i sina verksamheter. Utmärkelsen innebär att Cygate ytterligare ökar sin redan starka position på marknaden, säger Fredrik Sidmar, VD på Cygate.

Erkännandet gynnar våra kunder

Fredrik Sidmar, VD på Cygate

Utmärkelsen är ytterligare ett bevis på att Cygates fokus kring erbjudande, kompetens, processer och verktyg för implementering och livscykelhantering av Ciscos hård- och mjukvarulösningar ger den effekt vi alltid eftersträvar. Vilket ju i förlängningen är en förutsättning för tillgänglighet och kontroll hos våra kunder, säger Fredrik Sidmar, VD på Cygate, vidare.

Cygate var tidigt ute med att tillsätta roller för etablering och stöd kring metoder och processer inom Cisco Customer Experince. Cygate har även under året certifierat ett flertal Success Managers och Renewal Managers som ser ser till att säkerställa att Cygate alltid i nära samarbete med sina kunder ökar och utvecklar deras affärs- och verksamhetsnytta.

Guide med kvalitetsstämpel

– Vi vill följa våra kunder på hela digitaliseringsresan, dvs. från idéer, design och implementation, från gemensamma målsättningar till uppföljning av resultat. Denna utmärkelse är en kvalitetsstämpel som bekräftar vår förmåga att framgångsrikt hjälpa våra kunder att dra nytta av innovationen i våra lösningar samt driva säker digitalisering och påvisa kundens verksamhetsnytta kopplat till gjorda investeringar säger Fredrik Gidlund, Software & Lifecycle Advisor på Cygate och Mia Stam, Sucess Manager på Cygate.

 

Fredrik Gidlund, Software & Lifecycle Advisor på Cygate
Mia Stam, Customer Success Manager på Cygate

 

 

 

 

 

 


För mer information kontakta:

Fredrik Sidmar, VD på Cygate
E-mail: fredrik.sidmar@cygate.se
Telefon: 072-509 80 10