Cybersäkerhet i kristider - hör samtalet - Cygate
Cystore

Cybersäkerhet i kristider – hör samtalet

22 april, 2020

Covid19 ställer verksamheter och alla oss människor inför en helt ny situation. Pandemin påverkar IT-frågor och företagens säkerhetsarbete samt vårt beteende. Kriminella utnyttjar krisläget vi befinner oss i genom att locka folk att agera vårdslöst. Till exempel kan de få oss att klicka på en länk för att få information, vilket kan leda till att filer man har på sin dator låses. I en krissituation är vi benägna att inte tänka helt klart. Säkerhetsarbetets fokus i organisationer går från att ha handlat om frågor som rör konfidentialitet och integritet, till att nu handla om tillgänglighet. Hör Cygates samtal om dessa säkerhetsfrågor i första avsnittet i en serie.

ett samtal om hur pandemin får säkerhetsarbetet att ändra vinkel och fokus.

Jenny Lindgren, COO på Cygate samtalar med Fredrik Börjesson, Cybersäkerhetsexpert på Cygate och Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA.

Aktuella ämnen som påverkas och förändras

Hör Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA och Fredrik Börjesson, Cybersäkerhetsexpert på Cygate och deras syn på de aktuella säkerhetsutmaningarna som kommer med ökat hemmajobb och deras konkreta råd att tänka på. Cygate serie tar upp högaktuella ämnen som påverkar vår framtid. Vi möter experter med olika perspektiv kring både teknik och människa. Programserien leds av Jenny Lindgren, COO på Cygate.

– Vi kommer att resonera om viktiga och förhoppningsvis intressanta frågeställningar som berör säkerhet, tillgänglighet, konkurrenskraft och förändring. Vi kommer också att prata om hållbarhet och ledarskap, säger Jenny och fortsätter:
-I samtalen pratar vi om hur det kan se ut idag och vilka utmaningar som finns? Vart vi är på väg och vilka steg man kan ta redan idag.

Utdrag ur samtalet:

-Cyberkriminella utnyttjar din rädsla, din oro och din informationstörst till att berika sig själva, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA.

-Säkerhetsarbetet ställs helt på sin spets i en annan vinkel. Tidigare har mycket säkerhetsarbete och fokus från verksamheten legat på konfidentialitet och integritet, nu behöver vi arbeta med tillgänglighetsfrågor, säger Börjesson, Cyber Security Business Manager på Cygate.

Cybersäkerhet i kristider

Hör första avsnittet om säkerhet här.

För mer information kontakta:

Kristina Gunnarson
Telefon: 076 762 61 01
Mail: kristina.gunnarson@cygate.se