Cystore

Delta i kampen för ett nät fritt från troll och virus!

På Telia Cygate drömmer vi om ett nät fritt från troll och virus och därför erbjuder vi oss att kostnadsfritt komma till din arbetsplats för att prata om säkerhet på nätet med dina kollegor och era familjer. Föreläsningen är anpassad för vuxna och barn. Vi är övertygade om att vår dröm kan bli sann om vi och våra barn känner igen trollen och viruset, förstår varför de finns och har knep för att undvika att drabbas av dem.

Vi erbjuder en timme med Telia Cygates säkerhetsguider:

Föreläsning 30 min

 • Varför finns troll och virus?
 • Hur kan du upptäcka troll och virus?
 • Hur kan du undvika troll och virus?

Gruppsamtal 30 min

 • Egna erfarenheter av något som hänt på nätet?
 • Hur hade det kunnat undvikas?
 • Fortsätt dialogen hemma med hjälp av en mall för överenskommelse som alla deltagare får på plats.

Hur går det till?

Vår idé är att vi kommer till din verksamhet och föreläser och anordnar efterföljande gruppsamtal samtidigt som vi bjuder på en smörgås och kaffe eller saft. För att det ska vara enkelt att bjuda in era anställda med familjer anordnas föreläsningen efter kontorstid, förslagsvis mellan 17:30-18:30.

Detta initiativ drivs av passionerade och frivilliga personer som jobbar på Telia Cygate inom ramen för Telias volontärprogram younite. Genom younite får anställda möjligheten att som del av sin anställning använda en dag om året för att engagera sig i aktiviteter kopplade till digitalisering och positiv samhällspåverkan. Mer information om younite finns här.

Detta gör vi på Telia Cygate

Vi kommer till er i god tid innan för att förbereda föreläsningen. Oftast är det en person som föreläser. Vi kommer att vara fler från Telia Cygate som modererar gruppsamtalen och som agerar värdar och värdinnor för att ordna med det praktiska.

 • Skickar en mall för inbjudan som ni kan använda för att bjuda in er personal
 • Föreläsare med förberedd presentation
 • Ledare för gruppsamtal
 • Värdar/värdinnor
 • Mall som alla familjer kan ta med sig hem och fortsätta dialogen/komma överens om vad som gäller för att vara säker på nätet.

Vi vill gärna dokumentera vårt besök hos er så att vi kan berätta för fler vad vi gör och samtidigt göra er till hjältar som är med och bidrar till ett säkrare nät. Berätta gärna när du anmäler dig om detta är något vi kan göra.

Detta behöver ni göra

Det är kanske en självklarhet men vi vill ändå poängtera att om detta initiativ ska vara möjligt och vara givande för de som deltar behöver även några personer hos er engagera sig. Det här ser vi att ni behöver göra/ha en plan för innan ni anmäler ert intresse:

 • En person som agerar som beställare och kontaktperson för Telia Cygate
 • Bjuda in era egna anställda till föreläsningen (med egen inbjudan eller så använder ni vår mall)
 • Ha ett system/en hantering för att ta emot anmälningarna från era anställda (Telia Cygate behöver veta hur många som kommer men behöver inte se lista på anmälningar)
 • Ta emot era anställdas familjer när de kommer till föreläsningen
 • Någon hos er får gärna inleda föreläsningen och berätta varför ni bjudit in Telia Cygate att berätta mer om detta.

 

Hoppas vi ses snart!