Cystore

Ramavtal med Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för andra statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Ramavtal med offentlig förvaltning

Cygate har flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning. Ramavtalen har upphandlats av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

 • Datacenter
 • IT Drift mellan
 • Smarta kort
 • AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster

Datacenter

(2022-04-01 – 2024-03-31 Förlängningsoption t.o.m: 2026-03-31)

Telia Cygate avtalsnummer: 23.3-5432-19:007

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar används när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena.

IT Drift Mellan

IT Drift Mellan
(avtalsperiod 2017-11-14 – 2024-11-13)
Telia Cygate avtalsnummer 96-40-2015-203

Ramavtalet omfattar följande områden:
(se tjänstebeskrivning under respektive område)

 1. Service Management (Samverkan och rapportering)
 2. Service Desk
 3. Applikationsdrift
 4. Applikation som tjänst
 5. Klienttjänster
 6. Utskriftstjänster
 7. Datacentertjänster
 8. Nätverk och kommunikation
 9. Tredjepartsintegration

Underleverantörer

Vi använder för närvarande inga underleverantörer.


Smarta kort

Kort för identifiering och behörighetskontroll
(avtalsperiod 2021-03-23 – 2024-03-22)
Cygate avtalsnummer 96-22-2013:001

Ramavtalet omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig sektor ingår också.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t ex vara ett chip, beröringsfri teknik och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod.

Exempel på produkt/tjänst

 • Blanka opersonaliserade smartkort samt personaliserade kort
 • Kontrolltjänst
 • Spärrtjänst
 • Kodningstjänst
 • Beställningstation
 • Tillbehör