Ramavtal med Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för andra statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Ramavtal med offentlig förvaltning

Cygate har flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning. Ramavtalen har upphandlats av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

 • Datacenter
 • Telefoniprodukter
 • Smarta kort

Datacenter

Datacenter Region Norra Sverige, Avtalsnummer 96-86-2015:002
Datacenter Region Östra Sverige, Avtalsnummer 96-87-2015:002
Datacenter Region Södra Sverige, Avtalsnummer 96-88-2015:002
Datacenter Rikstäckande, Sverige, Avtalsnummer 96-89-2015:002
 
(gäller till 2019-03-31, förlängningsoption max t.o.m 2021-03-31)

Ramavtalet omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kundunik
tjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter.

Typiska produktområden som omfattas är:
Servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

I denna upphandling finns stora möjligheter avseende hur produkter för datacenter levereras och installeras då upphandlingen omfattar hårdvara för installation i kunds it-miljö, proprietär programvara med nyttjanderätt för installation i kunds it-miljö, programvara med öppen källkodslicens (en licens som är godkänd av Open Source Initiative, se http://www.opensource.org/licenses/) för installation i kunds it-miljö, och molntjänst (IaaS). Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i denna upphandling kallas kundunik tjänsteleverans. Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, hårdvara och support.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test samt utbildning. Se bilaga Kravkatalog för en utförligare beskrivning av dessa konsulttjänster. Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Upphandlingen omfattar också en webbshop från vilken kund enkelt kan köpa en begränsad mängd hårdvara, programvara, support, uppdateringar och uppgraderingar. Se bilaga Kravkatalog för en utförligare beskrivning av webbshop.

 


Telefoniprodukter

Telefoniprodukter
(gäller till 2018-09-13)
Cygate avtalsnummer 96-91-2015:002

Ramavtalet omfattar hårdvara, programvara och tillhörande konsulttjänster.
De typer av telefoniprodukter som ingår är bland annat:

   • Abonnentväxlar
   • Kontaktcenter
   • Unified Communication
   • Stödsystem för administration
   • Abonnentdatabas
   • Debiteringssystem
   • Inspelnin
   • Trafikmätning
   • Röstbrevlåda
   • Talsvar
   • Hänvisning
   • Automatisk samtalshantering
   • Softphones
   • Inomhusnät för exempelvis mobiltäckning inomhus
   • Fasta och mobila telefoner
   • Personsökare
   • Ruggad utrustning och telefontillbehör som exempelvis headsets


De konsulttjänster som omfattas är:

   • Installation
   • Konfiguration
   • Migrering
   • Projektledning
   • Systemadministration
   • Systemutveckling
   • Test samt utbildning.

Smarta kort

Kort för identifiering och behörighetskontroll
(gäller till 2018-01-31)
Cygate avtalsnummer 96-22-2013:001

Ramavtalet omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig sektor ingår också.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t ex vara ett chip, beröringsfri teknik och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod.

Exempel på produkt/tjänst

 • Blanka opersonaliserade smartkort samt personaliserade kort
 • Kontrolltjänst
 • Spärrtjänst
 • Kodningstjänst
 • Beställningstation
 • Tillbehör