Ramavtal - Cygate
Cystore

Ramavtal med Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för andra statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Ramavtal med offentlig förvaltning

Cygate har flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning. Ramavtalen har upphandlats av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet.

 • Datacenter
 • IT Drift mellan
 • Smarta kort
 • AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster

Datacenter

Datacenter Region Norra Sverige, Avtalsnummer 96-86-2015:002
Datacenter Region Östra Sverige, Avtalsnummer 96-87-2015:002
Datacenter Region Södra Sverige, Avtalsnummer 96-88-2015:002
Datacenter Rikstäckande, Sverige, Avtalsnummer 96-89-2015:002
 
(gäller till 2020-12-31, förlängningsoption max t.o.m 2021-03-31)

Ramavtalet omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kundunik
tjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter.

Typiska produktområden som omfattas är:
Servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

I denna upphandling finns stora möjligheter avseende hur produkter för datacenter levereras och installeras då upphandlingen omfattar hårdvara för installation i kunds it-miljö, proprietär programvara med nyttjanderätt för installation i kunds it-miljö, programvara med öppen källkodslicens (en licens som är godkänd av Open Source Initiative, se http://www.opensource.org/licenses/) för installation i kunds it-miljö, och molntjänst (IaaS). Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i denna upphandling kallas kundunik tjänsteleverans. Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, hårdvara och support.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test samt utbildning. Se bilaga Kravkatalog för en utförligare beskrivning av dessa konsulttjänster. Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Upphandlingen omfattar också en webbshop från vilken kund enkelt kan köpa en begränsad mängd hårdvara, programvara, support, uppdateringar och uppgraderingar. Se bilaga Kravkatalog för en utförligare beskrivning av webbshop.


IT Drift Mellan

IT Drift Mellan
(gäller till 2020-11-13)
Cygate avtalsnummer 96-40-2015-203

Ramavtalet omfattar följande områden:
(se tjänstebeskrivning under respektive område)

 1. Service Management (Samverkan och rapportering)
 2. Service Desk
 3. Applikationsdrift
 4. Applikation som tjänst
 5. Klienttjänster
 6. Utskriftstjänster
 7. Datacentertjänster
 8. Nätverk och kommunikation
 9. Tredjepartsintegration

Underleverantörer

Vi använder för närvarande inga underleverantörer.


Smarta kort

Kort för identifiering och behörighetskontroll
(gäller till 2021-01-31)
Cygate avtalsnummer 96-22-2013:001

Ramavtalet omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt kort som är en kombination av ovanstående korttyper. Tjänstekort eller identitetskort för anställda i offentlig sektor ingår också.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t ex vara ett chip, beröringsfri teknik och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod.

Exempel på produkt/tjänst

 • Blanka opersonaliserade smartkort samt personaliserade kort
 • Kontrolltjänst
 • Spärrtjänst
 • Kodningstjänst
 • Beställningstation
 • Tillbehör

AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster

AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster, Avtalsnummer 23.3-7192-16:004

(gäller till 2018-06-22 – 2020-06-30, förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30)

Ramavtalet omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.

Ramavtalet tillgodoser behovet av bland annat produkter för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens och liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten. Det tillgodoser behov av leverans och installation i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vårdmiljöer samt i andra verksamheter, sammanhang och situationer där kunden har behov av att använda produkter som omfattas av ramavtalet.

Avrop på AV och videokonferens av produkter, d.v.s. varor och tjänster, kan levereras som en del- eller helhetslösning för kundens IT-miljö, kundunik tjänsteleverans, molntjänst och som en kombination av dessa.