Cystore

cisco konsultCisco

Cisco är en av Cygates viktigaste strategiska partners och vi har ett nära samarbete där våra konsulter och arkitekter tillsammans erbjuder organisationer och företag IT-lösningar i teknikens framkant men som framförallt förbättrar affärsnyttan.

Utöver våra lösningsområden driver vi delar av vår tjänsteportfölj på Ciscos ledande produkter.

Cisco är en del av dessa lösningsområden inom Cygate:

Konsulter på Cisco

Vi har ett stort antal konsulter som är högt certifierade på Ciscos olika plattformar. De gör allt från arkitektur till installation och optimering av våra lösningar.


Cisco Gold PartnerCisco Gold partner

Cygate är guldpartner till Cisco i Sverige, vilket innebär att man har den högsta certifieringen hos Cisco. Endast 4 företag i Sverige har nått denna certifiering. Det är en kvalitetssäkring och något som ger dig som kund en rad förmåner när du samarbetar med oss och Cisco.


Cisco Master Security PartnerCisco Master Security Specialization

Cygate är ensamma i Sverige om att inneha Cisco Master Security Specialization. Vi tillhör en exklusiv grupp Cisco-partners med ett dokumenterat djupt tekniskt kunnande och som framgångsrikt genomfört kvalificerade uppdrag och leveranser inom säkerhet till kunder.

‒ Det är en exklusiv global skara Cisco-partners som innehar Cisco Master Security Specialization. Vi är väldigt glada över att Cygate har byggt upp kompetensen för att nå den högsta specialiseringen inom Cisco-säkerhet och ser fram emot ett fortsatt, ännu mer framgångsrikt samarbete, säger Niklas Andersson, vd på Cisco.


Cisco Lifecycle Advisor PartnerCisco Lifecycle Advisor Partner

Cygate har som en av ytterst få partners erhållit status som Cisco Lifecycle Advisor. Initiativet från Cisco säkerställer att Cygate håller högsta kvalitet när det gäller att guida kunder i hanteringen av mjuk-och hårdvara, ge dem säkra och optimala it-lösningar.