Check Point partner - Cygate är en av de största på Check Point i Sverige

check point partnerCheck Point

Cygate inledde, som första svenska systemintegratör, ett samarbete med Check Point redan i mitten av nittiotalet och är idag Check Points största partner i norden.

Check Point är en del av dessa lösningsområden hos Cygate:

Kompetens på Check Points produkter

Cygate har lång erfarenhet, mycket hög kompetens och certifieringsnivå på Check Points hela produktutbud, vi arbetar ständigt för att utveckla oss och därigenom vara i framkant när det gäller IT-säkerhet.

Som en led i detta arbete mottog Cygate Check Points utmärkelse Bästa Partner i Europa 2014.


6c23504a4bf7a44dac42f64f11fe8946Elite 4 star partner – ensamma i Norden

Cygate är en av få av Check Points partners i världen som fått partnerstatusen ”4 Stars Elite”. Denna status utmärker en partners engagemang och åtagande till Check Point vad gäller förståelse och kommunikation för deras strategiska lösningar och förmågan förmedla dem till sina kunder och samtidigt växa.

– Cygate har länge varit en nyckelpartner för Check Point och de har arbetat hårt för att löpande fördjupa och stärka relationen, bland annat genom att se till att hålla en mycket hög kompetens och certifieringsnivå bland sina konsulter. Det gör att vi tillsammans med Cygate kan fortsätta hjälpa svenska företag och organisationer att möta deras utmaningar inom IT-säkerhet, säger Anders Larsson, Channel Manager på Check Point.