Cystore

check point partnerCheck Point

Cygate inledde, som första svenska systemintegratör, ett samarbete med Check Point redan i mitten av nittiotalet och är idag Check Points största partner i norden. Cygate har flera konsulter med den högsta certifieringen CCSM och ligger ofta i framkant vad gäller att få ut nya produkter och tjänster från CheckPoint till svenska kunder. Under 2019 installerade Cygate, som första leverantör, en Dome9 lösning hos ett av Sveriges största företag.

På CheckPoint Experience (CPX 2019) fick Cygate utmärkelsen European Contributer of the year 2018. Ett pris som vi på Cygate är mycket stolta över eftersom det visar på att de satsningar vi gör och gjort på CheckPoint uppmärksammas. Det är även ytterligare en kvalitetsstämpel på Cygate som ledande leverantör av CheckPoint.

Check Point är en del av dessa lösningsområden hos Cygate.

Kompetens på Check Points produkter

Cygate har lång erfarenhet, mycket hög kompetens och certifieringsnivå på Check Points hela produktutbud, vi arbetar ständigt för att utveckla oss och därigenom vara i framkant när det gäller IT säkerhet.


Elite 5 star partner – första i Sverige

Cygate är en av få av Check Points partners i världen som fått partnerstatusen ”5 Stars Elite”. Denna status utmärker en partners engagemang och åtagande till Check Point vad gäller förståelse och kommunikation för deras strategiska lösningar och förmågan förmedla dem till sina kunder och samtidigt växa.

– Cygate har länge varit en nyckelpartner för Check Point och de har arbetat hårt för att löpande fördjupa och stärka relationen, bland annat genom att se till att hålla en mycket hög kompetens och certifieringsnivå bland sina konsulter. Det gör att vi tillsammans med Cygate kan fortsätta hjälpa svenska företag och organisationer att möta deras utmaningar inom IT-säkerhet, säger Check Point.