Cystore

Cygates återtagstjänster

För att säkerställa att vi gör en korrekt miljömässig hantering av uttjänt elektronisk utrustning samarbetar vi med utvalda certifierade leverantörer. Detta ger oss möjlighet att se till att vår egna och kunders uttjänade IT-utrustning tas om hand på ett miljömässigt optimalt sätt.

Produkter som är gamla går i första hand åt för att kunna användas igen, så kallad återanvändning och i andra hand åt för återvinning. Återanvändning av utrustning maximerar livslängden och garanterar maximalt nyttjande av produkten. Vi ser alltså till att era gamla datorer, plattor och telefoner kommer till användning igen hos nya användare.

Hur funkar det?

Återanvändning

Vi hämtar produkterna, den gamla utrustningen – Dataradering genomförs – Återrapport med raderingscertifikat erhålls – Ni får ekonomisk ersättning  för den utrustning som kan säljas vidare – Det innebär bland annat koldioxidbesparing på de enheter som får nytt liv.

Återvinning

Vi hämtar produkterna, den gamla utrustningen – Dataradering och destruering genomförs – Återrapport med raderings- och destrueringscertifikat erhålls.

Från den 3:e juni kan du beställa återtagstjänsterna direkt i vår webshop Cystore.
Kontakta din kontakt på Cygate om du inte redan har inlogg.
https://webshop.cygate.se/