Cystore

Lokalproducerade IT-tjänster

Trots att världen idag är mer global än någonsin, börjar många rikta blickarna lokalt när det kommer till IT-tjänster.

Bland företag ökar efterfrågan på någon som alltid är tillgänglig, tar helhetsansvar och ger ett svar på svenska. Framför allt ökar behovet av en juridiskt korrekt och säker lokal hantering av affärsdata för molntjänster.

lkl-banner-gbg

lokalproducerade-ittjansterFör att möta dessa behov har vi nu tagit fram Lokalproducerade IT-tjänster.

Men Lokalproducerade IT-tjänster kräver mer än bara en lokal närvaro, det kräver nya, förädlade tjänster och lösningar för att möta behovet av IT som tjänst. I slutändan handlar det om att gå ifrån att själv äga och sköta IT-tjänsterna till att få funktionalitet som tjänst till en fast kostnad.

Telia Cygate är en svensk IT-leverantör med egna datacenter i Sverige och ett lokalt kontorsnät på över 20 orter med fler än 650 experter inom Säkerhet, Nätverk och Hybrid IT

Kompetens nära dig

Vi har över 350 konsulter på 20 orter från norr till söder med några av de högsta certifieringarna hos våra strategiska partners.

Molntjänster och molndrift

Cloud Computing, eller molntjänster som vi kallar det i Sverige, innebär att man istället för att köpa, hyr de komponenter (och tjänster) man behöver för organisationens serverdrift (programvara, infrastruktur, datalagring, kapacitet och expertkompetens). Vi är en ledande svensk leverantör av molntjänster med datacenter placerade i Sverige.