Ledning - Cygate
Cystore

Fredrik Sidmar

CEO och Head of Telia Professional Services

Vision/mission: 

Positionera Telia och Cygate som kundernas viktigaste digitaliseringspartner som alltid levererar säker molnbaserad IT infrastruktur med kompetens och engagemang!

Kort bakgrund och utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola som har arbetat i gränslandet mellan IT och verksamhet i hela sin karriär. Först som strategikonsult på Cell Network och Adcore, senare som Affärsområdeschef på såväl Connecta som Acando. Fredrik tillträdde som VD för Cygate 1:a oktober 2017.

Eva-Lotta Jonsvik

Marketing Director

Vision/mission:

Min strävan är alltid att marknadsstrategin ska vara i harmoni med affärsstrategin. När harmoni uppnås är det sann glädje att jobba för att alla kollegor, kunder och partners är med på det vi gemensamt ska uppnå. Jag brinner för att skapa kommunikation som sticker ut, som engagerar och som väcker frågor.

Kort bakgrund och utbildning:

Eva-Lotta har jobbat med marknadsföring, kommunikation och ledarskap inom IT sedan 1998. Hon har studerat marknadsekonomi på Marknadsinstitutet (numera FEI), PR på Berghs och har genomfört ett flertal ledarskapsutbildningar.

Gregory Singh

Corporate and Business development

Kort bakgrund och utbildning:

Systemvetare från Stockholms Universitet som direkt efter studierna började sin karriär på Ericsson. Kom  till Cygate 1998 som marknadsdirektör. Efter att ha varit VD i såväl den svenska som den danska verksamheten blev det ett mellanspel som bla Global Services chef på Enea innan han 2010 återvände till Cygate Group som EVP. Idag ansvarar han för strategi och affärsutveckling för Telia Professional Services.

Frida Håglin

Legal Partner Telia Professional Services

Vision/mission:

Bygga upp en juristfunktion för Cygate som står nära verksamheten där ägarskap, kunskap, effektivitet och kommersiell pragmatism är vägledande.

Kort bakgrund och utbildning:

Frida ingår i Telia Sveriges juristteam. Sedan hon började på Telia 2016 har hon arbetat på Telia Sverige med företagsaffären och på Telia Company med Eurasiafrågor. Från januari 2019 ingår Frida i PS ledningsgrupp. Efter examen från Stockholms universitet 2005 har Frida arbetat på advokatbyrå i 9 år med bland annat kommersiella avtal, konkurrensrätt och kommersiella tvister inom olika områden bland annat IT&Telecom, retail, transport och FMCG. Därefter lämnade Frida byråvärlden för en bolagsjuristtjänst på ABB där hon ansvarade för legala frågor inom affärsområdet High Voltage Products samt utförde projektbaserat arbete i samband med leveranser inom ramen för större infrastrukturprojekt.

Gustav Sande

Operations Director

Gustav är ansvarig för leverans, konsult, drift och service & support inom UC på Cygate.  Med lång erfarenhet, bland annat som Affärsområdeschef på TDC för Cisco UC och Networking leveransen, har han tagit sig an utmaningen att få ihop en gemensam telefonileverans för Telia och Cygate. Utanför arbetet spenderar Gustav sin tid med familjen, vänner och på massor olika fotbollsplaner och ishallar.

Johan Dovander

CFO och Head of Finance Telia Professional Services

Vision/mission:

Vara en katalysator för värdeskapande, digitalisering, hållbarhet, mångfald, produktivitet och tillväxt. Bidra till driva en miljömässigt, social och ekonomiskt hållbar affär för att hjälpa våra externa kunder digitalisera och skapa nya affärsmöjligheter, och förflytta verksamheten till att vara mer tjänstefokuserad.

Kort bakgrund och utbildning:

Kom till Cygate och Telia Company i januari 2019. Tidigare lång bakgrund på Microsoft, senast som CFO för Sverige. Innan dess olika ledarroller inom ekonomi inom bland annat bioteknologi och energibranchen. Jobbat och verkat 10+ år internationellt i Irland, Frankrike, Danmark, Nederländerna och Ryssland. Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och Universität St.Gallen i Schweiz, och språkstudier på Stockholms och Uppsala Universitet och Försvarets Tolkskola.

Gustav Bergström

HR chef

Vision/mission:

Jag stöttar och utmanar cygates alla chefer och medarbetare till att ha starkare självledarskap och samtidigt utvecklas. Vi alla behöver ha en starkare inre kompass givet hur vår värld förändras i hiskelig takt. Vi leder med kompetens, och vi medvetandegör detta genom tydligare självledarskap hos alla, vet man vad man vill åstadkomma är det lättare att hitta vägar för utveckling. Brinner för jämställdhet & mångfald, det behövs verkligen i IT branschen!

Kort bakgrund och utbildning:

20 år inom telekom/IT, tidigare roller inkluderar allt från senior projektledare för större infrastrukturprojekt inom telekom. Nordenchef hos Telekomleverantör, Europa ansvarig för resource management.